VZR: onbelaste kilometervergoeding zou 24 cent moeten zijn

donderdag 21 oktober, 2021

De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de privéauto bedraagt al sinds 2006 precies 0,19 cent per kilometer. Werknemers komen hier op tekort, een inflatiecorrectie is hier op zijn plaats, aldus Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

De doelstelling van de onbelaste kilometervergoeding is het dekken van de variabele kosten. Dit volgens de staatssecretaris in 2008 in reactie op Kamervragen van VVD-kamerleden. Ook werd destijds aangegeven dat een verhoging met betrekking tot de inflatie reëel is. Maar de onbelaste kilometervergoeding is echter sinds 2006 onveranderd gebleven.

VZR heeft nu de politiek weer om een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding gevraagd. Gerekend met de consumentenprijzenindex van het CBS zou de onbelaste kilometervergoeding nu 0,24 cent moeten zijn.

Normvergoeding

Vorig jaar rekende VZR al een normvergoeding voor. Dat naast de variabele kosten ook rekening houdt met een beschikbaarheidsvergoeding. De werknemer heeft de privéauto immers beschikbaar voor zakelijke ritten en houdt hier bijvoorbeeld ook al rekening mee met de aanschaf van de auto. Deze beschikbaarheidsvergoeding bedraagt 50% van de vaste kilometerkostprijs.

Een auto met een cataloguswaarde van onder de 20 mille zou daarbij een vergoeding moeten krijgen van 24 cent per kilometer. Een auto van tussen de 20 en 40 mille 37 cent en het duurdere blik minimaal 49 cent per kilometer.

Ook richting werkgevers wordt de normvergoeding gepromoot. Vaak is de 0,19 cent maatgevend voor het bedrag dat werkgevers vergoeden, maar werkgevers kunnen zelf beslissen een hogere, reële vergoeding te geven.

Categorie: Fiscaal
Labels: VZR