Werkgevers voor (versneld) betalen naar gebruik

vrijdag 5 november, 2021

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren aan de politiek een zogenaamd totaalpakket voor duurzame mobiliteit. Met daarin meer laadpalen, een ander fiscaal stimuleringsbeleid, betalen voor gebruik en onder andere extra aandacht voor duurzame brandstoffen en de aanleg van meer nieuwe OV-verbindingen.

Want een drastische verduurzaming van het transport in Nederland is nodig om de Europese doelstelling van 55% minder CO2 te halen. Daarnaast is dringend 1,4 miljard euro nodig voor achterstallig onderhoud aan wegen, vaarwegen en spoor anders loopt ons land letterlijk vast. Dat is de kern van de boodschap verwoord in een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Logistieke Alliantie eerder deze week verstuurd aan de informateurs en de politiek.

Volgens de organisaties worden de verkeersproblemen in Nederland steeds groter. Zeker nu we stevig doorgroeien komende jaren qua aantal inwoners en mobiliteit. “De tijd van gemakkelijke, goedkope oplossingen is helaas voorbij”, aldus de briefschrijvers die vrezen voor ‘Duitsland achtige scenario’s‘, waarbij veel te laat is ingegrepen om de infrastructuur te moderniseren.

In de brief pleiten de organisaties dus ook voor zo mogelijk betalen naar gebruik voor al het wegvervoer in te voeren. Want versneld invoeren hiervan (vóór 2030) levert naast stevige bereikbaarheidswinst en efficiënter infrastructuurgebruik een grote bijdrage aan het reduceren van CO2 voor 2030 (3 Mt per jaar). Het moet dus in het Regeerakkoord. “Daarbij vragen we ook als noodzakelijke randvoorwaarden te benoemen dat een nieuw kabinet een dergelijk systeem lastenneutraal voor personen- en bestelauto’s invoert, dat dit systeem aansluit op de in ontwikkeling zijnde vrachtautoheffing en dat de prijs per kilometer gerelateerd is aan de CO2-emissie van de betreffende voertuigen”, aldus de brief

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: MKB Nederland, VNO-NCW