ANWB: cruciale rol voor de auto blijft

woensdag 17 november, 2021

De ANWB roept het nieuwe kabinet met klem op automobiliteit de aandacht te geven die deze verdient en daarmee welvaart en welzijn voor Nederland veilig te stellen. Daarvoor heeft de club, samen met 50 deskundigen, haar visie personenmobiliteit over de weg gepresenteerd.

Van alle reiskilometers die in ons land gemaakt worden, wordt ruim 70% met de auto afgelegd. De verwachting is dat dit ook in de toekomst zo blijft. Er blijft dus een cruciale rol weggelegd voor de auto, aldus de ANWB.

In de visie aandacht voor elektrisch rijden, verkeersmanagement, vraagbeïnvloeding, deelmobiliteit, coöperatief en autonoom rijden en wegontwerp- en capaciteit. De focus ligt op het hoofdwegennet en de provinciale wegen. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke infrastructuur, maar ook om de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe technologie en systemen, gedragsbeïnvloeding en de coördinatie en afstemming van verschillende vervoersmodaliteiten.

CEO van de ANWB, Marga de Jager: “De bevolking zal tot 2050 verder toenemen, en daarmee stijgt ook de vraag naar automobiliteit. Ons land wordt niet twee keer zo groot. Dat betekent dat we slim moeten omgaan met de beschikbare ruimte. Dat auto’s steeds schoner, slimmer en veiliger worden, is een enorme kans die we bij de ANWB met beide handen aangrijpen, maar er is meer nodig. De ANWB vindt dat automobiliteit in de toekomst veilig, schoon, efficiënt, betaalbaar en bereikbaar moet zijn voor iedereen.”

Download hier de samenvatting van de visie Personenmobiliteit over de weg.

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: ANWB