Het Mobiliteitsmanagement Event gaat door!

donderdag 18 november, 2021

Ook met de nieuwe coronamaatregelen gaat het Mobiliteitsmanagement Event door! Met ‘testen voor toegang’ en extra aandacht voor hygiëne waarbij de congresdag ruim is opgezet. Een inkijkje in het (veelbelovende) programma…

Victoria Koblenko is dagvoorzitter van het event

Keynote spreker Pim de Weerd van Philips trapt af met de ‘lessons learned by Philips.’ De Weerd is bij Philips in de lead in de transformatie van fleet- naar mobiliteitsmanagement. Hij heeft voor Philips succesvol verschillende mobiliteitsprojecten in onder andere China, Nederland en de Verenigde Staten opgezet, waarbij diverse initiatieven zoals mobiliteitskaarten, autodelen en e-biking worden gecombineerd. Tijdens deze keynote vertelt De Weerd wat de belangrijkste drijfveren zijn om te transformeren. Hij vertelt welke stakeholders moeten worden betrokken en geeft u tips hoe u zelf een dergelijk traject start. Bovendien geeft Pim een kijkje in de keuken van waar Philips nu staat in de transformatie van fleet- naar mobiliteitsmanagement en wat de volgende belangrijke stappen zijn.

Vergoeding voor thuiswerken

Eveneens een verhaal uit de praktijk komt van Jan Jaap Krijtenburg van de ANWB. De organisatie kwam dit jaar met een nieuw mobiliteitsbeleid met als kernelementen keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid. In deze sessie vertelt Krijtenburg over de gemaakte keuzes, de rol van HR, medezeggenschap, vakorganisaties en medewerkers in de totstandkoming van dit beleid, waarbij werknemers ook een vergoeding krijgen voor thuiswerken en lopen of fietsen naar het werk.

Pim de Weerd | Global Commodity Manager Mobility | Philips

Daarnaast aandacht in de zogenaamde ‘roundtables’ voor de Wet Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die gaat gelden voor werkgevers met meer dan 100 werknemers. Deze regeling moet helpen bij verduurzaming van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wat is de impact hiervan op uw werkzaamheden en hoe bereid uw organisatie hier zich op voor?

Broodje-aapverhalen

Een ander ronde tafelonderwerp gaat over elektrisch rijden en meer specifiek over het opschalen van elektrisch vervoer. Hoe neem je medewerkers mee in dit proces? Later op de dag zullen er nog meer sprekers komen over elektrische mobiliteit. Zoals Jasper Engel, uitgever en auteur van het EV jaarboek en projectleider bij IVA Driebergen. Hij zal verhalen over ‘de gekste broodje-aapverhalen over elektrisch vervoer’.

Ook aandacht voor een bijna verdwenen begrip in leaseland: de Open Calculatie Lease. Peter de Wit van Fleet Control Nederland geeft u er inzicht in; en dan vooral welke voordelen dit kan opleveren voor klanten en fleetowners ten opzichte van de ‘traditionele’ Gesloten Calculatie Lease. Leasing, maar dan anders…

Kostenpost?

Het allerlaatste belastingnieuws m.b.t. mobiliteit van medewerkers komt van Heleen Elbert, fiscaal jurist & directeur van Elbert Fiscaal

Overigens is ook de Coalitie Anders Reizen vertegenwoordigd op de congresdag. De club laat de laatste tijd flink van zich horen en boekt veel succes. Maar projectmanager Tamara Boonstra ziet dat

mobiliteit binnen organisaties nog altijd wordt gezien én behandeld als kostenpost. “Goed mobiliteitsbeleid kan echter van enorme toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een duurzaam bedrijfsimago, aantrekkelijk werkgeverschap, efficiëntere bedrijfsvoering, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers”, aldus Boonstra. In haar sessie gaat ze het gesprek aan over hoe mobiliteitsbeleid kan worden omgebogen van kostenpost naar toegevoegde waarde.

Met nog 3 weken te gaan voor de congresdag plaatsvindt zijn ook de laatste tickets (met 100% korting) beschikbaar, laat organisator Heliview weten.

Categorie: Evenementen
Labels: Heliview, Mobiliteitsmanagement Event