Aon start proef rijbewijsverzekering voor deelauto’s

donderdag 2 december, 2021

Volgens risico- en verzekeringsadviseur Aon staat de toekomstbestendigheid van deelmobiliteit onder druk door het schadeverloop van deelvoertuigen. Het start daarom met andere partijen een proef met een zogenaamde rijbewijsverzekering.

Bij zo’n rijbewijsverzekering wordt de verzekering verschoven van (de eigenaar van) het voertuig naar de bestuurder. Dit moet op basis van analyse van geanonimiseerde voertuig- en berijdersdata leiden tot een gunstiger schadeverloop.

Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon

Aon heeft hiervoor een proeftuin geopend waar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), gemeente Rotterdam, RDW, Vattenfall, SafeDrivePod, Loyens & Loeff en MS Amlin bij betrokken zijn. Aan het eind van de proef, die minimaal drie maanden duurt, houdt het ministerie van I&W samen met Aon een seminar over de verzekerbaarheid van deelmobiliteit om de resultaten bekend te maken.

Scheefgroei

Zo’n rijbewijsverzekering moet de scheefgroei tussen schade en premie aanpakken. Want de verzekerbaarheid van deelmobiliteit en -platformen staat al geruime tijd onder druk. Terwijl de vraag naar deelvoertuigen toeneemt, kampen veel van dit soort voertuigen zoals (elektrische) scooters met schade. Volgens Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon moet daarom niet langer de verzekering bij het voertuig, maar bij de huurder/bestuurder komen te liggen: “Het is onze visie dat verantwoord en veilig rijgedrag transparant en beloond moet worden. Dit is precies waar we in de proeftuin mee willen experimenteren. Een huurder van een deelvoertuig moet de financiële consequenties van onverantwoord rijgedrag of het onzorgvuldig omgaan met deze voertuigen financieel voelen. Ik verwacht echt dat we hierdoor veel minder schade aan deelvoertuigen gaan zien en dat we mensen stimuleren om veilig aan het verkeer deel te nemen.”

Als de proef slaagt, wil Aon eerst ervaring opdoen met het verzekeren van het cascorisico van gehuurde voertuigen via een persoonlijke mobiliteitsverzekering gekoppeld aan ID of rijbewijs.

In de proeftuin zal daarom worden geëxperimenteerd met het verzamelen van voertuig- en berijdersdata en deze te koppelen aan schadedata. Als blijkt dat iemand ‘veel’ schade rijdt, kan deze persoon een hogere premie krijgen, worden geblokkeerd of kan ervoor gezorgd worden dat hij alleen maar toegang heeft tot bijvoorbeeld een e-bike. Andersom geldt ook dat indien de bestuurder schadevrij rijdt en veilig rijgedrag laat zien dit een gunstig effect heeft op de premie.

Categorie: Verzekeringen
Labels: Aon