‘Veel particulieren nog onbekend met elektrische deelauto’

donderdag 2 december, 2021

Een groot deel van de particuliere klanten is op dit moment nog onbekend met elektrische deelauto’s, blijkt uit een enquête (2.500 respondenten) van dealerbedrijf Zeeuw & Zeeuw (35 vestigingen). Dealers en andere deelauto-aanbieders moeten hun verhaal beter over de bühne brengen.

Het onderzoek richtte zich vooral op de beleving van de particuliere klant met betrekking tot deelvervoer. Want ook al is er volop nieuws over deelauto’s in de divers media, het gaat nauwelijks over de overwegingen van particulieren om wel of niet een deelauto te pakken. Dat stelt althans Jan Hofstede, CEO van Zeeuw & Zeeuw. “Zeeuw & Zeeuw is onderdeel van de mobiliteitssector die volop in transitie is. Dat is precies de reden dat wij onderzoek doen binnen de eigen klantenkring om zodoende producten en diensten nog beter aan te laten sluiten op toekomstige wensen en ontwikkelingen. Dit onderzoek brengt de kansen voor elektrische deelprojecten in beeld, de vraagzijde.”

Wat blijkt zoal uit het onderzoek? ‘Slechts’ 28% van de particuliere klanten is bekend met elektrische deelauto’s, tien procent heeft er ervaring mee. Bij de overgrote meerderheid is onbekend hoe een deelconcept werkt in termen van proces en prijzen.

Tegelijkertijd ziet ongeveer de helft een elektrische deelauto als tweede auto, 48% ziet zelfs in een elektrische deelauto de rol voor een eerste auto weggelegd. Bijna 25% van de respondenten is een vrouw. Verder valt op dat ruim 85% van de respondenten 40 jaar of ouder is.

Milieu is veruit de belangrijkste motivator om een elektrische deelauto te gebruiken. Ook het prijscomponent – de verwachting dat het goedkoper is dan ‘bezit’ – en flexibiliteit in het gebruik van een auto worden als meest gewaardeerde overwegingen om tot gebruik van een elektrisch deelauto over te gaan. Bezwaren zitten hem vooral in de beschikbaarheid en de twijfels over de hygiëne van de auto. Het openbaar vervoer wordt niet als volwaardig alternatief gezien. De prijs is bij de respondenten onvoldoende bekend waarmee veel respondenten dit item met neutraal beoordelen.

“Onbekend maakt onbemind.” Dat is wat Marco Ligtelijn, Directeur Renault van Zeeuw & Zeeuw bij veel particuliere klanten ervaart. “Ervaring opdoen met, maar ook communicatie over dit concept is een belangrijke verantwoordelijkheid die de dealerorganisaties en andere aanbieders in Nederland nog meer moeten nemen. Juist de overwegingen geven ruimte om elektrische deelauto’s goed in de markt te zetten. Aandacht voor milieu en de stijgende autokosten in relatie tot elektrische deelauto’s moet verder vorm gegeven worden.”

Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: Zeeuw & Zeeuw