Coalitieakkoord: reiskostenvergoeding gaat omhoog!

donderdag 16 december, 2021

Branchepartijen uit de automotive zijn over het algemeen positief over het gisteren openbaar gemaakt coalitieakkoord. Het taboe van rekeningrijden eindelijk van tafel (BOVAG), broodnodige transitie naar duurzame mobiliteit ingezet (VNA) en zakelijker rijders (VZR) zijn vooral blij dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat.

Ook de Mobiliteitsalliantie kwam vandaag met een reactie: zij zien het akkoord als een eerste stap naar een beter bereikbaar en leefbaarder Nederland. Voorzitter Steven van Eijck ziet veel punten terugkomen uit hun eerder gepresenteerde ‘alternatieve’ plan voor autobelastingen. “Mobiliteit is in het regeerakkoord onlosmakelijk verbonden met de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaat en woningbouw. Dat stemt ons hoopvol.”

Maar alle partijen benadrukken: the devil is in the details. Ofwel, het zal afhangen van een goede uitvoering, zoals Renate Hemerik van de VNA vandaag stelt. “Dat deze nieuwe coalitie de beslissing heeft genomen om een aanzet te geven richting een vorm van Betalen naar Gebruik, is een belangrijke stap. Betalen naar gebruik, lees: het variabiliseren van de vaste autobelastingen, is indien goed vormgegeven een belangrijk middel om de klimaat- en bereikbaarheidsdoelen te halen. Het is hierbij noodzakelijk dat er een voorspelbaar, helder lange termijnbeleid komt dat de mobiliteitsmarkt, de zakelijke én particuliere automobilist, voor de komende jaren duidelijkheid geeft.”

Taboe af van betalen naar gebruik

BOVAG kwam gisterenmiddag al met een persbericht met als kop: ‘Taboe af van betalen naar gebruik’. “Dat is goed en dat is noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG.

De ANWB vindt het een goede ontwikkeling dat het kabinet investeert in het inlopen van achterstanden bij het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, tunnels en viaducten. Ook is er aandacht voor het oplossen van de grootste knelpunten voor de verwachte groei van mobiliteit in de komende decennia. De ANWB vindt dit terecht, maar de opgave is groter dan waar in dit akkoord op wordt ingezet, meldt de belangenclub. De ANWB is voorstander van investeringen in openbaar vervoer, fiets, auto, in zowel stad als regio.

De coalitie trekt structureel 1,25 miljard uit voor dit inlopen van achterstanden van de infrastructuur. Ook het ontsluiten en de bereikbaarheid van nieuwe woningen kan rekenen op 7,5 miljard in de komende 10 jaar, daarbij worden OV, fiets en auto genoemd. Ook het ontwikkelingen van hubs kan rekenen op het nieuw te vormen kabinet.

Onbelaste kilometervergoeding

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is vooral blij met de passage: ‘Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding’. Ook al heeft VZR hier flink voor gelobbyd de afgelopen periode, noemt voorzitter Jan van Delft de maatregel toch opvallend. “Maar onze lobby heeft geresulteerd in een verhoging voor ruim 4,3 miljoen werkenden die met de privéauto zakelijke kilometers maken, zoals woon-werk.”

Daarnaast zegt Van Delft verheugt te zijn dat hun overheidspilot over variabele bijtelling kan gaan bijdragen aan een nieuw op te zetten systeem voor betalen naar gebruik. Die pilot werd eerder dit jaar gehouden.

In het hoofdstuk Duurzaamheid wordt verder duidelijk dat er investeringen blijven in schone mobiliteit. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd, ook voor de tweedehandsmarkt. Daarbij waakt men voor overstimulering. De coalitie wil afspraken maken om thuiswerken te stimuleren en zal de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s naar 0 terugbrengen in 2026. Het streven is om in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn.

Categorie: Overheid / Politiek