CBS: groei leasebranche door corona afgevlakt

donderdag 16 december, 2021

De groei in toegevoegde waarde van de lease- en verhuurbranche bedroeg pre-corona nog 5,8 procent in 2019 en 5,5 procent in 2018. In het eerste coronajaar 2020 was er van die groei nog 0,2 procent over, meldt het CBS vandaag in het rapport personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis.

Klik om te vergroten

Ook in het eerste kwartaal van dit jaar kwam de groei op ongeveer eenzelfde waarde uit als in 2020; daarmee heeft corona ervoor gezorgd dat de sterke groei van de pre-coronajaren is afgevlakt. Zoals eerder VNA-cijfers al lieten zien, kromp met name het aantal personenauto’s voor zakelijk gebruik met 1,6 procent. Door het thuiswerken en digitaal vergaderen is de behoefte aan een auto van de zaak mogelijk verminderd, aldus CBS.

Daarmee presteert de leasebranche overigens nog prima vergeleken met andere vervoerssectoren. Op de post- en koeriersdiensten na, krompen alle bedrijfstakken binnen de sector. Vooral branches gericht op personenvervoer, zoals de luchtvaart, het openbaar vervoer en de taxibranche kregen het vanaf het tweede kwartaal van 2020 zwaar te verduren. Ook in 2021 is de transportsector in zijn geheel nog niet terug op het niveau van 2019.

Wat het openbaar vervoer betreft: het gemiddeld aantal afgelegde reizigerskilometers met de trein nam vorig jaar met 61 procent af en bus, tram en metro met 54 procent. Voor bestuurders of passagiers van een personenauto bedroeg de afname respectievelijk 27 en 34 procent. Het gemiddeld aantal afgelegde reizigerskilometers per fiets daalde met 13 procent, terwijl het aantal te voet juist met 28 procent toenam ten opzichte van 2019.

Het volume van de toegevoegde waarde van autoproducenten en importeurs kromp in 2020 met 18 procent ook sterk. Dit had vermoedelijk niet alleen met de vraag naar auto’s te maken, maar ook met het tekort aan chips en andere auto-onderdelen. Hierdoor waren sommige autofabrikanten gedwongen hun productie voor bepaalde tijd stil te leggen.

De toegevoegde waarde van de autohandel en -reparatie bleef in 2020 wel redelijk overeind. Dit kwam vooral doordat de tak reparaties en onderhoud een groot productieaandeel heeft binnen deze branche. Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan de jaarlijkse apk-keuring en de reguliere onderhoudsbeurt, die tijdens de crisis wel gewoon werden gehandhaafd. Ook de verdiensten uit de handel in tweedehandsauto’s namen in 2020 licht toe.

Categorie: Marktcijfers / brancheberichten
Labels: CBS