VZR-leden: kwart wisselt van bijtelling

donderdag 13 januari, 2022

Zo’n 13 procent van de VZR-leden stopt met bijtellen en gaat voor de 500 kilometerverklaring; 10 procent doet precies het omgekeerde en gaat wel bijtellen. In totaal wisselt bijna een kwart (23%) naar wel of niet bijtellen.

21 procent van de niet-bijtellers gebruikt een goedgekeurd systeem

Dat meldt de Vereniging Zakelijker Rijders (VZR) die voor Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) hiervoor onder de leden een poll heeft uitgezet.  Per 1 januari kunnen zakelijke rijders weer bepalen of men dit nieuwe kalenderjaar wel of geen bijtelling gaat betalen.

Wanneer de cijfers worden vergeleken met 2019 is er een kleine verschuiving (+2%) te zien naar bijtelling. Ondanks dat de bijtelling voor de meeste zakelijke rijders op het basis bijtellingstarief van 22% ligt, kiest het merendeel dus wél voor bijtellen.

Van de zakelijke rijders die niet bijtellen gebruikt 51% een systeem om de privékilometers bij te houden. 24% doet dat met een app, 21% met een keurmerksysteem en 6% met een systeem zonder keurmerk. 38% gebruikt Excel en 11% registreert zijn kilometers op een andere manier.

Categorie: Fiscaal
Labels: VZR