‘Autobezit is geen vrije keuze, maar (bittere) noodzaak’

woensdag 23 februari, 2022

Onder stadsbewoners daalde het autobezit het afgelopen decennium, maar in de landelijke gebieden steeg het autobezit juist. Daar geldt voor 1 op de 3 mensen de stelling: ‘Autobezit is geen vrije keuze, maar (bittere) noodzaak’. Dat en meer concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’.

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt. In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto.

In de meest stedelijke gebieden van Nederland zegt 36% van de mensen steeds meer afhankelijk te zijn van de auto, terwijl dit aandeel in de meest landelijke gebieden bijna tweemaal zo groot is, namelijk 64%. Door de afhankelijkheid van de auto zijn er huishoudens die zich autobezit nauwelijks kunnen veroorloven, maar toch over een auto beschikken, schrijft het KiM. Dit ‘gedwongen autobezit’ op voor 5% á 6% van de Nederlanders met een auto

SUV-icatie

Wat het KiM ook benoemt, is het toenemende gewicht van nieuwe auto’s. Dat heeft deels te maken met de SUV-icatie van de vloot: auto’s worden groter, krachtiger en zwaarder. Deze trend heeft onder andere negatieve gevolgen voor de veiligheid van de mensen op straat, de ruimtedruk en het materiaalgebruik. In 25 jaar tijd is de totale massa van de Nederlandse personenautovloot verdubbeld. Nieuw geregistreerde auto’s zijn gemiddeld 24 kg zwaarder dan die van het jaar daarvoor. Door de toepassing van grote batterijpakketten in nieuwe auto’s zal toename in de massa voorlopig ook doorzetten.

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: KiM