Subsidiepot elektrische trucks in 1 dag leeg

donderdag 12 mei, 2022

Maandag 9 mei opende de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s. RVO meldt nu dat er op de eerste dag voor ruim € 35 miljoen aangevraagd werd terwijl het beschikbare budget € 13,5 miljoen bedraagt.

Deze Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is bedoeld om de markt voor emissieloze trucks te stimuleren. En uit de animo voor de regeling blijkt dat de markt er klaar voor is, stelt RVO. Met een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer € 70.000 per vrachtwagen kunnen ongeveer 200 vrachtwagens gesubsidieerd worden. Dat levert bijna een verdubbeling op van het aantal schone vrachtwagens dat nu in Nederland rondrijdt.

RVO zegt dat er alsnog een de. el van het subsidiegeld kan vrijkomen, ook al is de regeling overtekend. Soms worden aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Het komt ook voor dat  klanten na het indienen hun aanvraag intrekken. Tussen de volledig ingediende aanvragen wordt nu geloot.

Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: RVO