Bedrijven willen duidelijkheid omvang zero-emissiezones

dinsdag 14 juni, 2022

Van de 27 gemeenten die vanaf 2025 overgaan op een zero-emissiezone hebben er 9 de omvang van het gebied nog niet vastgesteld, waaronder Amsterdam, Amersfoort en Almere. De coalitie Anders Reizen roept deze gemeenten op haast te maken. Duidelijkheid is nodig alleen al vanwege het beperkte aanbod (en lange levertijden) van elektrische bedrijfswagens.

In de zero-emissiezones zijn nieuwe bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 alleen nog welkom als ze uitstootvrij rijden. Euro 5-bestelauto’s mogen nog doorrijden tot 1 januari 2027 en Euro 6-bestelauto’s tot 1 januari 2028. Voor vrachtauto’s gelden er uitzonderingen tot 1 januari 2030. Daarna zijn alleen batterij-elektrisch, waterstof en hybride (mits aantoonbaar gemaakt kan worden dat er zonder uitstoot in de zone wordt gereden) in een zero-emissiezone toegestaan.

Het komt er in ieder geval op neer dat bedrijven op relatief korte termijn hun bedrijfswagens elektrificeren of hun logistiek anders inrichten om de stadscentra in te kunnen. En dat levert flinke uitdagingen op, stelt Anders Reizen. Perspectief en duidelijkheid zijn daarom nodig, zodat investeringsbeslissingen over onder andere elektrische bedrijfswagens en laadpaalvoorzieningen tijdig gemaakt kunnen worden. Door het beperkte aanbod van elektrische voertuigen zijn bedrijven bovendien genoodzaakt om hun wagenparken gefaseerd te vervangen.

Eén landelijke aanvraagprocedure

Daarnaast helpt het bedrijven als bij de afkondiging van de zero-emissiezones direct wordt aangegeven wat de exacte omvang van de zones zullen zijn. Binnen de Coalitie Anders Reizen is een werkgroep met 15 bedrijven aan de slag om van elkaar te leren omtrent de elektrificatie van bedrijfswagens. Hierbij worden best practices gedeeld en knelpunten geadresseerd.

Een zo’n knelpunt is bijvoorbeeld de ontheffing die kan worden aangevraagd. Bedrijven die de overstap naar emissieloos rijden niet kunnen maken, moeten per gemeente een ontheffing aanvragen. Een flinke administratieve taak voor landelijk opererende bedrijven. In de werkgroep van Anders Reizen klinkt nu de oproep aan het ministerie van I&W om te komen met één uniforme landelijke aanvraagprocedure.

Het ministerie zegt overigens te werken aan één landelijk loket waar je met één druk op de knop de ontheffingsaanvraag voor meerdere gemeenten aanvraagt. “Tegelijk zien we dat steeds meer bedrijven in de stad zich inzetten voor emissieloos rijden, waardoor de vraag is hoeveel er gebruik gemaakt gaat worden van de ontheffingen”, aldus Emma van Bree, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat tegenover Anders Reizen.

Categorie: Bestelauto's / Logistiek
Labels: Coalitie Anders Reizen, zero-emissiezones