ACEA wil meer laadpalen in EU

woensdag 22 juni, 2022

De kloof tussen EU-landen wat betreft aantallen laadpalen is enorm, meldt ACEA vandaag. Nederland (90.000 laders) en Duitsland (60.000) hebben maar liefst de helft van alle laadpunten in de EU, terwijl de twee landen slechts 10 procent van het EU-grondgebied uitmaken.

Nederland – het land met de meeste infrastructuur – heeft bijna 1.600 keer meer oplaadpunten dan het land met de minste infrastructuur (Cyprus, met slechts 57 oplaadpunten). De ‘splitsing’ is er vooral tussen Midden- en Oost-Europese landen enerzijds en West-Europese landen anderzijds. Zo heeft een groot land als Roemenië – zo’n zes keer groter dan Nederland – slechts 0,4% van alle oplaadpunten in de EU.

Hoewel het aantal laadpunten in de EU de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen (+180%), blijft het totale aantal (307.000) ver achter bij wat nodig is, meldt de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Vorig jaar is er weliswaar de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) door de Europese Commissie voorgesteld – bedoeld om de situatie aan te pakken – maar het ambitieniveau is volstrekt onvoldoende, stelt ACEA.

Om de CO2-doelstellingen te halen, moet de verkoop van elektrische voertuigen in alle EU-landen enorm toenemen. Een recente studie toont aan dat er in 2030 tot 6,8 miljoen openbare oplaadpunten nodig zouden zijn om de voorgestelde 55% CO2-reductie voor auto’s te bereiken. Daarvoor moet het aantal laadpunten in minder dan 10 jaar 22 maal groeien.

ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema wil nu dat de AFIR-doelen ambitieuzer worden en geldend voor alle lidstaten. “We dringen er bij beleidsmakers op aan om AFIR te versterken, zodat we het doel kunnen bereiken om een ​​dicht Europees netwerk van laadstations op te bouwen, van noord naar zuid en van oost naar west.”

Categorie: Laadinfrastructuur
Labels: ACEA