Maatschappelijke coalitie met plan voor autobelasting 2017 +

maandag 1 juni, 2015

Een brede maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen presenteert vandaag een gezamenlijk plan naar het kabinet en de Tweede Kamer voor de autobelastingen 2017 tot en met 2020.

rai_fiscaalDe partijen willen minder marktverstoring en meer eenvoud dan in het huidige systeem, met een betere balans tussen de particuliere en zakelijke markt, met meer stimulering op maat van elektrische auto’s in plaats van generiek via de bijtelling, met meer kans dat gestimuleerde auto’s in Nederland blijven en met minder uitvoeringslast bij de Belastingdienst.

Dit ‘eenvoudiger belasten’ en daarmee minder marktverstoring moet komen van een tweetal maatregelen:

  • Naar één bijtellingstarief van 20-21% voor auto’s van de zaak in de periode van Autobrief 2
  • De coalitie deelt de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw.

 

Slimmer stimuleren omhelst volgens de coalitie de volgende maatregelen:

  • een Innovatie-EV fonds met een omvang van 250 miljoen euro per jaar om de aanschaf van (semi-) elektrische auto’s – zowel nieuw als gebruikt te stimuleren voor bedrijven én particulieren
  • de coalitie geeft in de brief aan hoe dit fonds kan worden gefinancierd
  • bijtellingstarief van 7% voor volledig elektrische auto’s
  • Vrijstelling van MRB voor elektrische auto’s en half tarief MRB voor semi-elektrische auto’s
  • Geleidelijke afbouw van stimulering semi-elektrische auto’s naar beëindiging in 2020
  • Partijen committeren zich aan de doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers

 

De plannen om eenvoudiger te belasten en slimmer te stimuleren zijn voor de coalitie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De brief van de vijf partijen is een maatregelenpakket voor de Autobrief 2, die voor de zomer wordt verwacht en waarin de staatssecretaris van Financiën zijn plannen ontvouwt voor de autobelastingen voor 2017 tot eind 2020. Pieter Hofstra, voorzitter VNA: “Het is goed dat er een breed draagvlak is voor een vereenvoudiging van de autobelastingen met één tarief voor privégebruik van de auto van de zaak, waardoor de perverse prikkel uit het bijtellingssysteem wordt gehaald. Dit is goed voor de berijder, de werkgever en de autoleasebranche. De zakelijke berijder kan weer de auto rijden die het beste bij hem past.”

Categorie: Fiscaal
Labels: ANWB, Autobrief 2, BOVAG, RAI Vereniging, VNA