VZR: zakelijke rijders worden geslachtofferd

dinsdag 2 juni, 2015

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR, voorheen Vereniging Auto van de Zaak) hekelt het gisteren bereikte ‘akkoord’ van de brede maatschappelijke coalitie wat betreft de autobelastingen. “De zakelijke rijder wordt geslachtofferd door autoverkopen Nederland”.

fiscusDe pijn zit hem bij de leaserijders-vereniging vooral in het plan om de bijtelling te verhogen naar 20 of zelfs 21%. Terwijl op dit moment vrijwel alle zakelijke rijders voor een auto gaan met 14 of 20% bijtelling. Ook de maatregelen om elektrisch vervoer te stimuleren worden door VZR neergesabeld. “Milieu is volgens de betrokken partijen blijkbaar alleen van belang als het gaat om elektrisch. Dat de lagere bijtellingscategorieën hebben bijgedragen aan een zakelijk rijdend park met zuinigere, schonere auto’s met veel minder CO2-uitstoot is niet meer relevant, omdat de autoverkopende partijen het ‘marktverstorend’ vinden”, aldus de verklaring.

Bijtelling per gereden privékilometer

De VZR banadrukt dat door diverse partijen een ‘eerlijke’ bijtelling is berekend van 14 tot 15 procent. LeasePlan pleitte zelfs voor 11%. Martin Huisman, voorzitter van VZR: “Wij dringen al heel lang aan op het betalen van bijtelling per gereden privékilometer. Berijders vinden dit het meest eerlijk. Technisch is dit inmiddels geen probleem meer, in 2020 al helemaal niet. Wij zouden het onverstandig vinden als dit doel onbenoemd gelaten wordt in Autobrief 2. Daarnaast is zakelijke mobiliteit onlosmakelijk verbonden met mobiliteitsbudgetten en deze moeten toch ook echt fiscaal ondersteund gaan worden.”

VZR zal het ministerie en de diverse politieke partijen uitgebreid informeren over het belang van een reële bijtelling en het werken aan een gezonde toekomst voor zakelijke mobiliteit, wel met aandacht voor het milieu, maar niet met een eenzijdige focus op elektrisch.

Categorie: Fiscaal
Labels: VZR