Dure (thuis)stroom leidt tot druk op publieke laadpaal

donderdag 8 september, 2022

De animo voor thuisladen met zonnepanalen is momenteel groot. Maar niet alle EV-rijders hebben die mogelijkheid. Uit het vandaag gepresenteerde Nationaal Laadonderzoek 2022 blijkt dat een kwart van de ev-rijders met (een duurder) thuislaadpunt overstapt naar een publieke paal.

Vereniging Elektrische Rijders (VER), ElaadNL (kennis- en informatiecentrum op het gebied van smart charging) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren samen met de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks het Nationale Laadonderzoek

Ruim een vijfde van de thuisladers (21%) geeft aan een duurder stroomcontract te hebben. Een kwart daarvan kiest er nu al voor om vanwege de kosten van een privé thuislaadpunt naar een publiek laadpunt over te stappen om te laden. “Als straks de meeste stroom-contracten thuis (veel) duurder zijn kan dit leiden tot meer druk op de publieke laadpaal,” zegt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders (VER), een van de partijen achter het Nationaal Laadonderzoek 2022.

Naar verwachting zal dit echter een tijdelijk effect zijn aangezien de tarieven van publieke laadpunten snel zullen stijgen. Het betekent overigens wel dat laad- en tankkosten naar elkaar toegroeien. “Dat is zorgelijk gezien de ambities voor elektrisch rijden en het belang hiervan voor de klimaatdoelstelling”, aldus Van Biezen.

Actieradius

Qua rapportcijfers scoort het thuisladen van de geënquêteerde elektrische rijders het hoogst: een 9,3. Openbare laadpunten scoren met een (6,8) het laagst. Het overgrote deel van de EV-rijders laadt thuis op eigen terrein de auto op. Een opvallend hoog aantal EV-rijders die thuisladen heeft zonnepanelen: 79%. Ter vergelijking: landelijk hebben zo’n 19% van de huishoudens zonnepanelen.

Enkele andere uitkomsten: dertig procent van de volledig elektrische rijders rijdt nooit meer kilometers op een dag dan de actieradius van hun EV. Dit betekent dat deze groep onderweg nooit extra hoeft te laden. 68% geeft aan maximaal twee keer per maand bij te laden. EV-rijders zijn positief over snel laden (rapportcijfer 7,9) – 65% van de EV-rijders gebruikt wel eens een snellader.

63% gaat met de EV ook naar het buitenland voor werk of vakantie. De grootste groep die dat niet doet bestaat uit mensen die überhaupt niet met de auto naar het buitenland gaat. Eerder berichtgeving in diverse media dat EV-rijders vaak met een benzineauto naar het buitenland gaan, blijkt niet uit de cijfers. Slechts 6% geeft aan dit te doen

Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: Nationaal Laadonderzoek