Mobinck komt met e-book ‘De woon-werkgever’

donderdag 15 september, 2022

Mobinck, onderdeel van AutoBinck Group, heeft interviews met een tiental mobiliteitsexperts gebundeld in een gratis e-book. Met daarin opvallende ‘statements en verschuivingen’. Zoals: grote autoleasegebruikers gaan minderen en onderwijs en zorg zijn sectoren in opkomst in leaseland.

De mobiliteitsthema’s waar werkgevers mee worstelen mogen bekend zijn: duurzaamheid, flexibiliteit, veiligheid en vitaliteit. Maar vooral nu ook: employer branding. Want bedrijven wringen zich in allerlei bochten om personeel aan zich te binden en te behouden. Passende mobiliteit is daarbij een belangrijke troef, blijkt uit de interviews van Mobinck.

Het bedrijf sprak met mobiliteitsexperts van Univé, de Rabobank en van diverse mobiliteitsbedrijven en dat bracht soms verrassende statements en verschuivingen naar voren. Zo merkt Henry Steenbergen, Directeur Transport en Mobiliteit bij de Rabobank, op dat grote bedrijven geen leaseauto’s meer willen, maar de voorkeur geven aan mobiliteitsbudgetten. “Dat wordt langzaam maar zeker zichtbaar. Dan hebben we het over sectoren waarin traditioneel gezien veel leaseauto’s worden ingezet, denk aan banken en consultancybedrijven. Nu merk je dat juist in sectoren waarin dat minder vanzelfsprekend is, zoals het onderwijs en de zorg, juist wel wordt nagedacht over de inzet van leaseauto’s. Dat komt vooral door de coronacrisis waarin elektrische auto’s van veel corporates stilstonden. Terwijl het personeel dat wél tijdens de lockdowns fysiek naar hun werk moest, nog met conventioneel aangedreven voertuigen de weg op ging. Die bedrijven merken nu dat hun personeel ook elektrische auto’s wil. Krapte op de arbeidsmarkt stimuleert ook in die branches het gebruik van leaseauto’s.”

Logisch gevolg van de veranderende samenleving

Alleen al de verscheidenheid aan antwoorden geeft aan hoe lastig de mobiliteitspuzzel is voor de hedendaagse mobiliteitsmanager, stellen de auteurs. Om tot een passend mobiliteitsbeleid te komen, moet met heel veel eisen, wensen en idealen rekening gehouden worden. Zo willen medewerkers graag keuzevrijheid hebben. In 2021 gaf, volgens Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2021, zo’n 26 procent van de werkgevers aan hun werknemers zelf te laten kiezen voor de mobiliteit die het beste past bij hun situatie. Een jaar eerder was dat nog maar 12 procent.

Wat blijkt verder? Alle medewerkers een auto van de zaak geven is niet meer van deze tijd waarin – sinds de lockdowns – veel meer wordt thuisgewerkt, parkeerruimte bij bedrijven vooral in stedelijke gebieden schaars is en het bovendien niet altijd nodig is om te reizen. Ook is de locatie van het bedrijf van invloed op het beleid. Voor OV-reizigers is de fysieke locatie van een bedrijf belangrijker dan een upgrade in de vergoeding van de OV-reis van tweedeklas naar eersteklas reizen.

“De vraag naar duurzamere, kostenefficiëntere en meer gepersonaliseerde vormen van mobiliteit is een logisch gevolg van de veranderende samenleving”, stelt Victor van den Berg, managing director bij Mobinck Mobility Consulting. Ook veranderende wet- en regelgeving is van invloed, vooral op het gebied van duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld de CO2-rapportageverplichting voor grote organisaties over woon-werk- en zakelijke kilometers van hun werknemers.

Lees meer over de wensen en (overheids)eisen op het gebied van mobiliteit en hoe je daar als werkgever op in kunt spelen in het e-book ‘De woon-werkgever’.

Categorie: Mobiliteit / Smart Mobility
Labels: Mobinck