Prinsjesdag: van ‘mobiliteitsarmoede’ tot run op bestelauto’s

woensdag 21 september, 2022

De Miljoenennota van het kabinet is in de branche niet overal in goede aarde gevallen. Met name het schrappen van de BPM-vrijstelling van (conventionele) bestelauto’s vanaf januari 2025 en de verhoging van de MRB voor deze voertuigen. Eind 2024 zou daardoor wel eens een run kunnen ontstaan op bestelauto’s.  

De bpm-vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft overigens wel bestaan. Maar die EV-bestellers zijn, volgens RAI-voorzitter Steven van Eijck, voor veel ondernemers nog geen goed en werkbaar alternatief. “Daardoor zijn deze ondernemers straks gemiddeld 11.000 euro meer kwijt voor hun bestelwagen. Er zijn volop duurzame en meer betaalbare alternatieven beschikbaar, maar deze maken onvoldoende onderdeel uit van het kabinetsbeleid”. Van Eijck pleit voor een techniek neutraal mobiliteitsbeleid. “Zet in op meerdere technologieën, zoals waterstof, (plug-in) hybride en alternatieve duurzame brandstoffen.”

De afschrijvingstermijn voor de BPM voor bestelauto’s gaat daarnaast ook van vijf naar maar liefst 25 jaar. De grijskentekenregeling voor gehandicaptenvervoer blijft wel bestaan. De BPM-berekening wordt gedaan op basis van CO2-uitstoot. Bij een elektrische bestelauto is er dus geen BPM, maar bij een ‘gewone’ bestelauto wordt 66,91 euro per gram CO2-uitstoot berekend. Bestelauto’s van voor 2025 mogen gewoon BPM-vrij blijven rijden, ook als deze uit het buitenland komen.

Werkkostenregeling

Per 2025 gaat dus ook de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s omhoog met 15%. Maar door een gelijktijdige verlaging van 4,34%, blijft daar een verhoging van 10,1% van over, schijft Heleen Elbert van Elbert Fiscaal op haar website. Per 2026 gaat deze belasting met nog eens 6,96% omhoog.

De overige wijzigingen waren eveneens allemaal al eerder bekend. Zo gaat de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer volgend jaar naar € 0,21 en komt er een jaar later nog een cent bij: € 0,22. Ook wordt de Werkkostenregeling verruimd, de belastingvrije ruimte gaat van 1,7 naar 1,92 procent. BOVAG had liever gezien dat die vrije ruimte naar 3 procent van de loonsom was gegaan, zoals in corona-tijd. De bijtelling blijft voor volgend jaar 22 procent en voor elektrische auto’s wordt die 16 procent over de eerste 30.000 euro. De accijnzen op brandstof blijven nog even laag. De geplande verhoging wordt met een half jaar verschoven naar 1 juli 2023.

Duurzaamheidsdoelen

VNA waarschuwt bij monde van voorzitter Renate Hemerik dat de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark nog allesbehalve een gelopen race is. “Door het voor zakelijke reizigers en consumenten onaantrekkelijker te maken om te kiezen voor een schone auto, raken de duurzaamheidsdoelen buiten zicht. Na 2025 is de bijtellingskorting helemaal verdwenen, zijn de SEPP (particulieren EV’s) en SEBA (bedrijfswagens) subsidieregelingen geëindigd en zal iedereen Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s gaan betalen. Wij roepen het kabinet dan ook op om de elektrische auto fiscaal aantrekkelijk en bereikbaar te houden, ook voor de aankomende jaren.”

Bovendien zijn er voor bedrijven ‘uitdagingen’ als het gaat om de verduurzaming van hun bedrijf én wagenpark, stelt Hemerik. “Denk aan de aangekondigde CO2-registratieplicht van de werkgebonden personenmobiliteit. Deze transitie naar een zero emissie wagenpark vraagt om kapitaal en kennis.”

Mobiliteitsarmoede

Van Eijck maakt zich bovendien zorgen om de betaalbaarheid van mobiliteit. “Mobiliteit wordt echter voor een steeds grotere groep reizigers en ondernemers onbetaalbaar, waardoor mobiliteitsarmoede toeneemt. Onder meer de sterk stijgende energiekosten, hoge inflatie en eenzijdige focus van het kabinet op elektrificatie van mobiliteit zorgen ervoor dat ondernemers en reizigers gebukt gaan onder snel stijgende kosten en beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.”

RAI Vereniging wil ook dat de inzet van elektrische scooters en fietsen over korte tot middellange afstanden wordt vergroot. Zo moet de bestaande leaseregeling voor fietsen worden vereenvoudigd en aanvullend verbreed met elektrische scooters om meer mensen te prikkelen om deze schone goedkopere vervoersmiddelen te pakken

Categorie: Fiscaal
Labels: Prinsjesdag 2022