“Transportsector legt focus teveel op EV”

donderdag 10 november, 2022

Om de CO2-reductiedoelstelling in de transportsector te halen is een beleid nodig dat verder gaat dan zero-emissie. Want met alleen elektrische trucks gaan we het niet redden, stelt Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistics and Mobility, ING Sector Banking.

Ook als het doel van 16.000 elektrische voertuigen in 2030 wel wordt gehaald – wat volgens Bode maar zeer de vraag is – bestaat 90 procent van het Nederlandse vrachtwagenpark dan nog uit brandstofmotor aangedreven voertuigen. Daarom moet er ook aandacht komen voor een brandstof-efficiency beleid in de ruimste zin van het woord met aandacht voor emissiearme alternatieve brandstoffen en – aandrijvingen zoals biodiesel en plug-in-hybrides.

Bode: “Als we zo’n tweesporenbeleid niet volgen, dan loopt verduurzaming in het transport onnodige vertraging op. Veel transportondernemers weten door de hoeveelheid aan informatie niet goed welke stappen zij moeten zetten in de transitie naar zero-emissie. Ook zijn er vrachtautomerken die nieuwe zero-emissievoertuigen presenteren alsof deze vrachtwagens direct en in grote aantallen leverbaar zijn. Dat is nog niet het geval.”

Diverse technische rapporten laten de verwachting zien dat elektrische transportvoertuigen in de toekomst steeds beter gaan presteren, bijvoorbeeld op het gebied van actieradius en laadsnelheid. Maar omslagpunten worden niet alleen door techniek bepaald, stelt de sectoreconoom. “Het gaat ook om werkelijke beschikbaarheid van voldoende materieel op de lange termijn, bereidheid van opdrachtgevers voor elektrische transportvoertuigen te betalen en de mogelijkheid om elektrisch te kunnen laden. “

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen staat de transportsector in Nederland voor de grote uitdaging om in 2030 70 procent CO2-uitstoot te reduceren.

Categorie: Bestelauto's / Logistiek
Labels: ING