Ook Greenwheels meldt mijlpaal over 2022

vrijdag 13 januari, 2023

Na MyWheels meldt ook Greenwheels een forse groei in zowel het aantal deelautogebruikers als het verreden aantal kilometers. Nog niet eerder groeide het aantal gebruikers zo hard: met maar liefst 53%.

Ook nam de gereden afstand in 2022 met 20% toe. Het deelautobedrijf vierde vorig jaar de mijlpaal van 2.500 auto’s verspreid over 160 Nederlandse plaatsen. In 2022 werden in totaal 378 nieuwe auto’s geplaatst. Naast de opmars in de Randstad – Amsterdam + 74 auto’s, in Rotterdam steeg het aantal nieuwe autodelers het hardst – ziet Greenwheels de vraag naar deelauto’s ook daarbuiten toenemen. In 2022 werden de eerste deelauto’s geplaatst in onder andere Twello (Voorst), Zundert, Culemborg, Winsum en Bodegraven.

Zakelijk segment

Na de roerige coronajaren zit ook het zakelijk segment weer in de lift met een jaargroei in kilometers van 26%. Zo’n duizend zzp’ers en tweeduizend bedrijven gebruikten Greenwheels-deelauto’s in 2022. Ook opvallend was het hoge aantal klanten dat via een mobiliteitskaart binnenkomt: deze tak groeide exponentieel in 2022 (+68%).

De groei schrijft Greenwheels onder meer toe aan de gestegen kosten voor autobezit. “Nog niet eerder betaalden particulieren en bedrijven zoveel voor het bezitten van een auto en stegen benzine- en dieselprijzen naar recordhoogte”, zegt Andrew Berkhout, directeur Greenwheels. “Ook stappen steeds meer mensen over naar flexibele en duurzame mobiliteit; de combinatie tussen bijvoorbeeld openbaar vervoer en de deelauto.”

Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: Greenwheels