Harbers: het beste tijdperk van de auto ligt nog voor ons!

vrijdag 17 maart, 2023

Minister Harbers (Infrastructuur & Waterstaat) heeft de Ontwikkelagenda Automobiliteit openbaar gemaakt. Daarin roept hij op de auto de ruimte te blijven geven. De auto wordt namelijk steeds slimmer, schoner en veiliger en heeft ook in de toekomst een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland.

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De auto is in Nederland verreweg het populairste vervoermiddel. En dat mag zo blijven, blijkt uit de Ontwikkelagenda Automobiliteit. Harbers: “Mensen willen en kunnen vaak niet zonder hun auto. Het wordt weer tijd dat de auto de prominente plek ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt waarbij we kijken naar hoe de kracht van de auto kan worden ingezet om Nederland zo goed mogelijk bereikbaar te krijgen. De auto is niet weg te denken uit ons straatbeeld, sterker nog, nu de auto ook nog steeds schoner, stiller en veiliger wordt ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons!”

Maar het ministerie investeert in alle alle vormen van mobiliteit, benadrukt Harbers. In de binnensteden ligt de nadruk daarbij op het openbaar vervoer, deelmobiliteit en de fiets. Daarbij moet automobiliteit schoner, slimmer en veiliger. Het streven van het kabinet is dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s op het Nederlandse wegennet emissievrij zijn. Daarnaast voert het gesprekken met ontwikkelaars en uitgevers van navigatieapps om bijvoorbeeld schoolzones in routeplanners te vermijden. Door nieuwe functies in de auto zoals remassistentie en vermoeidheidsherkenning moet de verkeersveiligheid rond de auto vebeteren.

Rond grote steden wordt er nu onder andere geïnvesteerd in verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen rond grote steden en in beheer, onderhoud, vervanging en renovatie om te zorgen dat het wegennet zoveel mogelijk beschikbaar is en blijft. Dit jaar zal het ministerie de ontwikkelagenda gaan uitwerken in  samenwerking met partners, waaronder ook belangenorganisaties.

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat