Update Autobrief 2: bijtelling PHEV geleidelijk naar 22%

zaterdag 20 juni, 2015

De ministerraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de Autobrief 2. In tegenstelling tot eerdere berichten, gaat de bijtelling van de zo populaire plug-in hybride in 2017 niet meteen naar 22%. Inmiddels druppelen ook de (ferme) reacties binnen van diverse (branche) partijen.

Staatssecretaris Wiebes over Autobrief 2: eenvoudiger, stabieler en meer milieuwinst

Staatssecretaris Wiebes over Autobrief 2: eenvoudiger, stabieler en meer milieuwinst

De bijtelling van PHEV’s gaat geleidelijk naar het volle bijtellingstarief: in 2017 wordt het tarief 17% en een jaar later 19%. In 2019 en 2020 komt de plug-in dan uit op de maximum bijtelling van 22%. Net als alle andere auto’s met uitzondering van volledige elektrisch aangedreven voertuigen.

De focus in de bijtelling wordt dus minder gericht op de CO2-uitstoot. Het kabinet zet daarentegen meer in op een streng Europees bronbeleid. De fiscale prikkels worden gericht op segmenten waar het effect groot is: emissieloos rijden wordt gestimuleerd door de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% te houden.

Onthutst en zeer teleurgesteld

Blijven we bij het ‘milieu’, stichting Natuur & Milieu reageert onthutst en zeer teleurgesteld op de Autobrief. In een persbericht laten zij weten: “Alle tot nu toe opgebouwde sturing op zuinig rijden wordt met deze plannen teniet gedaan. Het Kabinetsplan legt daarmee een bom onder het Energieakkoord: er zullen 100.000 minder elektrische auto’s de weg op gaan dan afgesproken en de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s zal minstens 10% hoger komen te liggen. Dat betekent niet alleen meer milieuvervuiling, maar ook 10% hogere kosten aan de pomp. Het Kabinet negeert dit deze effecten volkomen”.

Volgens Natuur & Milieu levert de afbouw van de stimulering van zuinige auto’s levert veel geld op. Dat geld wordt nu gebruikt om autorijden goedkoper te maken. “De boodschap uit dit voorstel voor de autobelastingen is Minder vergroenen en goedkoper vervuilen”, zegt Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

Uit de Autobrief 2: bijtelling op rij. Klik om het te vergroten

Uit de Autobrief 2: bijtelling op rij. Klik om het te vergroten

Parlementaire debat

Nog meer kritiek komt van de leasemaatschappijen verenigd in de VNA en van de leaserijders verenigd in de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Hoewel de VNA schets dat veel elementen uit de Autobrief 2 zijn overgenomen uit de plannen van de ‘brede maatschappelijke coalitie’, is vooral de ‘maatvoering van 22%’ de VNA te hoog. “Daarover zijn wij teleurgesteld en daar zullen we in het parlementaire debat zwaar op in zetten”, aldus Renate Hemerik van de VNA.

Geruststellend is volgens de branchevereniging dat het toptarief van de bijtelling van 25% in 2017 direct naar 22% gaat, de nulemissie auto’s 4% bijtelling wordt behouden en de PHEV’s gefaseerd worden omgezet naar het ene uniforme tarief.

Petitie VZR

Ferme taal ook van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Er is “irritatie” over het hoge tarief en volgens de club hebben plug-in hybrides amper de kans gekregen om een succes te worden door de berijders nieuw gedrag aan te leren én door hen ook door een goede laadinfrastructuur ook daadwerkelijk de gelegenheid te bieden om de plug-in op een duurzame manier te gebruiken. VZR is zelfs een petitie gestart om de bijtelling naar 20% te krijgen en voor de plug-in een bijtellingtarief van maximaal 10%.

Klik hier voor de Autobrief 2

Categorie: Fiscaal
Labels: Autobrief 2