Mobiliteitsbeeld: groei wegverkeer, ov blijft achter

donderdag 16 november, 2023

We reizen per dag zo’n 28 kilometer, blijkt uit de 2022 cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Zowel de afgelegde afstand per auto, ov en per fiets groeide, maar vooral de afgelegde afstand met het openbaar vervoer bleef duidelijk onder het niveau van coronajaar 2019.

Met name de afgelegde afstand in het ov was in 2022 lager dan het niveau van 2019 (-24% voor bus, tram en metro en -29% voor trein). Ook voor de middellange termijn is een groei van het ov-gebruik volgens het KiM niet gegarandeerd. Het KiM rekent drie scenario’s door, alleen in het meest optimistische is er iets van ov-groei.

De afgelegde afstand van het wegverkeer op het hoofdwegennet bleef in 2022 weliswaar nog iets onder het niveau van 2019, maar het KiM verwacht in 2028 in alle scenario’s een groei ten opzichte van 2019, tot wel 15 procent. Onder meer demografische en economische ontwikkelingen spelen hierbij een rol.

10 euro per dag

Grootste groeier is de elektrische fiets! Het KiM raamt een toename van de afgelegde afstand per e-fiets van 4,2 miljard in 2019 naar 9,8 miljard km in 2028 (+132%). Voor de gewone fiets daalt deze afstand naar verwachting van 13,6 miljard in 2019 naar 11,6 miljard km in 2028 (-15%).

Ook berekende het KiM dat Nederlandse huishoudens (consumenten) in 2022 ongeveer 60 miljard euro aan mobiliteit besteden. Dit komt gemiddeld neer op ongeveer 10 euro per persoon (van 6 jaar en ouder) per dag. Uit enquêtegegevens (juli 2023) blijkt dat circa 18% van de respondenten soms één of meer activiteiten achterwege laat vanwege de reiskosten. De reistijd van Nederlandse inwoners voor woon-werk en overige reismotieven zoals winkelen, was in 2022 in totaal ongeveer gelijk aan 2019. Aan zakelijke reizen (niet woon-werk) werd ongeveer 30% minder reistijd besteed.

Categorie: Openbaar Vervoer
Labels: KiM