Elaad Outlook: versnelling EV-groei na 2030

maandag 12 februari, 2024

Tot aan 2030 wordt een beperkte groei van het aantal elektrische auto’s verwacht. Maar na 2030 groeit het aandeel flink door, zelfs sneller dan verwacht. Aldus de  nieuwste Elaad Outlook van ElaadNL vandaag gepubliceerd.

Klik om te vergroten

Het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en onduidelijkheid rondom het nieuwe beleid in Nederland lijken de groei van elektrische auto’s op korte termijn af te remmen, aldus de onderzoekers van ElaadNL. Maar Europese regels zorgen ervoor dat we overduidelijk afkoersen op Zero Emissie-mobiliteit waarin elektrische auto’s dominant zijn. Autofabrikanten komen tussen 2024 en 2027 met ‘betaalbare’ modellen. Daarnaast maakt de daling van de batterijpakketprijzen elektrische auto’s in 2030 kostencompetitief met brandstofmodellen.

En waar waterstof in de vorige Outlook van 2021 nog een rol speelde in bepaalde scenario’s, verwachten de onderzoekers nu dat waterstof voor personenauto’s geen rol van betekenis gaat spelen. De markt voor batterij-elektrische auto’s zal daardoor naar verwachting op middellange termijn sneller groeien dan geprognosticeerd.

Laadprofielen

Naast de nieuwste prognoses (tot 2050) voor de groei van elektrische auto’s is er in het lijvige rapport ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland. Daarvoor hebben de onderzoekers de meest recente markontwikkelingen en beschikbare datasets rondom elektrische auto’s geanalyseerd.

Ook zijn er zogenaamde laadprofielen opgesteld, die geven aan wat de elektriciteits- en vermogensvraag per specifiek tijdsinterval is, gedurende een jaar. Die laadprofielen zijn opgesteld aan de hand van miljoenen laadsessies en prognoses van het toekomstige mobiliteits- en laadgedrag. Zo blijkt dat bij het regulier laden van auto’s, oftewel direct volladen bij aankomst thuis, er gemiddeld per elektrische auto ongeveer 1 tot 2,5 kW extra belasting ontstaat tijdens de piekuren. Slim laden, bijvoorbeeld na 23.00, reduceert deze pieken significant.

Groei van EV op buurtniveau nu ook inzichtelijk in de EV Outlook van ElaadNL

Categorie: Geen categorie