Miljoenenverlies Bovemij door hogere schadelast

dinsdag 27 februari, 2024

Verzekeraar Bovemij meldt over 2023 een verlies van 15 miljoen euro, veroorzaakt door een hogere schadelast, waaronder ook de toename in diefstal van elektrische fietsen.

Bovemij publiceert vandaag de voorlopige jaarcijfers. Daaruit blijkt het verlies, terwijl de omzet hetzelfde is gebleven. Begin dit jaar voerde de verzekeraar al diverse prijsverhogingen door, zoals op fietsverzekeringen, garageverzekeringen en voor verzekeringen van wagenparken. Binnenkort worden ook de premies voor autoverzekeringen aangepast. In de jaarcijfers zal dit effect nog niet zichtbaar zijn.

Bovemij schrijft dat het resultaat uit operationele bedrijfsvoering aanhoudend onder druk staat door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig. Een sterk beleggingsresultaat heeft het negatieve resultaat uit bedrijfsvoering niet kunnen compenseren.

Bovemij heeft afgelopen november haar strategie aangescherpt. Het bedrijf gaat zich concentreren op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Het stapt uit de leaseactiviteiten. Deze aanscherping is, volgens Bovemij, door stakeholders positief ontvangen en alle benodigde ondernemingsraadprocedures hiervoor zijn inmiddels afgerond.

Categorie: Verzekeringen
Labels: Bovemij