Afkoopsom blijft als ‘eigen bijdrage’ aftrekbaar

vrijdag 21 augustus, 2015

Even leek het erop dat werknemers die van baan wisselen de (eventuele) afkoopregeling van hun leaseauto niet meer konden aftrekken van de inkomstenbelasting, een strop die in de duizenden euro’s kan lopen. Vereniging Zakelijke Rijders heeft nu echter van de fiscus de verzekering dat de afkoopsom als ‘eigen bijdrage’ nog steeds in mindering kan worden gebracht op de bijtelling.

bijtelling_geld2Regelmatig is in een autoregeling tussen werkgever en werknemer opgenomen dat de werknemer  bij vrijwillige uitdiensttreding een afkoopsom moet betalen aan de werkgever voor het achterlaten van de leaseauto. De werkgever krijgt immers afkoop- of beëindigingskosten voorgeschoteld van hun leasemaatschappij.

Doekje voor het bloeden was altijd dat de werknemer deze afkoopsom als een eigen bijdrage kon verrekenen met de bijtelling. Even leek het alsof hierin verandering was gekomen, of de afkoopsom niet langer aftrekbaar zou zijn. In het Handboek Loonheffingen 2015 is de afkoopregeling bijvoorbeeld niet meer opgenomen.

De Belastingdienst heeft de VZR geantwoord dat er geen sprake is van een wijziging in wet en regelgeving. Verder wordt in de antwoordbrief de huidig bekende regeling bevestigd. Als de afkoopsom wordt aangemerkt als ‘eigen bijdrage’, dan kan deze betaling nog steeds gewoon in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Categorie: Autoregeling
Labels: VZR