De (mobiliteit) strategie van uw collega fleetowner

donderdag 14 januari, 2016

Onder deze noemer vindt de Fleet Lounge van 11 februari plaats. De presentatie wordt verzorgd door Rob Groenen, managing partner bij databasemarketingorganisatie Fleet Profile. Hij zal in een cijfermatige context een aantal aspecten van fleet- & mobiliteitsmanagement onder de loep nemen.

Rob Groenen van Fleet Profile, gastspreker op de Fleet Lounge

Rob Groenen van Fleet Profile, gastspreker op de Fleet Lounge

Fleet Profile richt zich specifiek op het verzamelen van kenmerken omtrent zakelijke mobiliteit. Volgens Groenen wordt data voor fleetowners steeds belangrijker, het vormt waardevolle input voor het beleid op het gebied van fleet- & mobiliteitsmanagement. Groenen: “Op basis van gekwalificeerde data kunnen er onderbouwde beslissingen worden genomen. We geven bijvoorbeeld inzicht in de marktomvang. Hoeveel organisaties in Nederland hebben een wagenpark dat even groot is als dat van u? Maar ook hebben we gegevens over de samenstelling van wagenparken in Nederland, de penetratie van (PH)EV’s, de merksturing, single of multi-vendor lease, carsharing, telematics, het gebruik van tankpassen, enz.

Op donderdag 11 februari  vindt deze eerste editie plaats van een serie Fleet Lounges: brancheborrels specifiek voor wagenparkbeheerders en beslissers omtrent zakelijke mobiliteit. Kijk in onze agenda voor de details

Categorie: Evenementen
Labels: Fleet Event, Fleet Lounge, Smart Profile / Fleet Profile