VNA: plannen 2016 verstoren markt alleen maar erger

vrijdag 24 oktober, 2014

De BOVAG en RAI Verenging spreken al eerder hun ongenoegen uit over de tussentijdse bijtellingsplannen voor 2016 van staatssecretaris Wiebes. Ook de VNA noemt de plannen ronduit teleurstellend en een gemiste kans.

Renate Hemerik

Renate Hemerik

“In plaats van een beleidsarm tussenjaar waarin we voorsorteren op een structurele herziening van de autobelastingen, doet het ministerie een voorstel dat de huidige marktverstoring alleen maar erger maakt. Het is werkelijk een gemiste kans.” zegt Renate Hemerik, directeur VNA.

Volgens Hemerik zou het tussenjaar 2016 een beleidsarm en lastenneutraal tussenjaar worden. Maar beleidsarm is het pakket niet omdat er een hele bijtellingcategorie verdwijnt, benadrukt de VNA. En waar de VNA erop aandringt om de perverse prikkel uit de bijtelling te halen door de verschillen tussen de bijtellingscatergorieën kleiner te maken, worden deze nu juist vergroot. “Dit zal leiden tot extra marktverstoring: een grote trek naar een heel kleine groep fiscaal aantrekkelijke auto’s. Het beleidsarme jaar had en soepele overgang kunnen zijn naar een eerlijker regime.”

De VNA zegt met de gezamenlijke branchepartijen te overwegen om met een tegenvoorstel te komen.

Categorie: Fiscaal
Labels: VNA