VZR: geen rekeningrijden maar ‘bijtelling naar gebruik’

vrijdag 10 februari, 2017

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) stelt aan de politiek een proefproject ‘bijtelling betalen naar gebruik’ voor. Want aan rekeningrijden kleven te veel nadelen op het gebied van uitvoering en privacy. Tijd voor een alternatief.

Jan van Delft, voorzitter VZR

Jan van Delft, voorzitter VZR

In het proefproject betalen berijders bijtelling aan de hand van de daadwerkelijk gereden privékilometers, gemeten door een door de belastingdienst goedgekeurd ritregistratiesysteem. “Simpel, maar doeltreffend en eerlijk”, aldus VZR-voorzitter Jan van Delft.

Het project is een mooi alternatief voor rekeningrijden, denkt de VZR. Over dat laatste wordt al bijna twee decennia gesproken. Maar tot op heden stuit het op grote problemen en bezwaren van berijders. Rekeningrijden is volgens VZR ook geen oplossing. “Het betalen naar gebruik raakt altijd de persoonlijke levenssfeer en keuzes van berijders. Het blijft een fiscale maatregel en moet niet gebruikt woorden voor ‘bijeffecten’, zoals sturen in het invullen van werkdagen van berijders. Dit is niet juist”, aldus Van Delft.

Op dit moment is het bijtellingspercentage bedoeld om belasting te heffen op het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Ongeacht of iemand veel of weinig privékilometers rijdt. Relatief betaalt iemand die 1.250 privékilometers rijdt dus veel meer dan iemand die 12.320 privékilometers rijdt. Hier ligt volgens VZR een sleutel voor succes.

VZR heeft over dit onderwerp een position paper geschreven en dit gestuurd naar alle fracties van politieke partijen. Klik hier om het position paper te downloaden. VZR heeft bijna 25.000 leden en behartigt de belangen voor de ruim 1 miljoen zakelijke rijders in Nederland.

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: VZR