PBL rekent mobiliteitsparagrafen verkiezingsprogramma’s door

vrijdag 17 februari, 2017

Veel partijen, zoals PvdA, SP, D66 en GroenLinks, zijn voor een vorm van beprijzing van autorijden. Dat levert minder files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt.

pbl_verkiezing_coverHet Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gisteren in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. Waaronder de analyse van het hoofdstuk mobiliteit.

Hun conclusie: er valt weer wat te kiezen. Ofwel, er zijn duidelijke verschillen in effecten van de verkiezingsprogramma’s.

Kilometerbeprijzing

Beprijzing van het autorijden blijkt populair bij veel partijen, in ieder geval bij PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij. Altijd in combinatie met andere maatregelen zoals minder geld voor wegen en meer geld voor openbaar vervoer en fiets. Waarbij het PBL benadrukt dat kilometerbeprijzing een sterke vermindering van files oplevert (en minder CO2-uitstoot), maar reizen ook duurder maakt waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. De VVD kiest niet voor beprijzing, maar voor investeringen in weginfrastructuur. Ondanks de kleinere afname van de files, is dit gunstiger voor de bereikbaarheid van banen, aldus het PBL.

Bij de partijen die voor kilometerheffing zijn, wordt vrachtverkeer (inclusief bestelauto’s) in alle gevallen beprijsd, maar wel met uiteenlopende tarieven, variërend van gemiddeld 1,7 cent per kilometer voor vrachtwagens door de Vrijzinnige Partij tot 25 cent per kilometer voor vrachtwagens door GroenLinks. Tarieven voor bestelauto’s liggen over het algemeen lager dan voor vrachtwagens.

Congestieheffing

Vijf partijen (PvdA, SP, D66, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij) introduceren ook een kilometerprijs voor personenauto’s. Tarieven lopen uiteen van 3 tot 6 cent per kilometer en bij de SP geldt de kilometerheffing van 6 cent alleen op hoofdwegen. D66 en GroenLinks vullen hun vlakke heffing nog aan met een congestieheffing van 12 of 15 cent per kilometer op drukke wegen in de spitsuren.

pbl_verkiezing

ChristenUnie introduceert voor personenauto’s geen vlakke heffing maar alleen een congestieheffing van 11 cent per kilometer op drukke wegen in de spits plus een cordonheffing van 1 à 2 euro rondom de vier grote steden. Vrijwel alle partijen die prijsbeleid in hun maatregelenpakket hebben, verlagen daarbij de mrb en/of de bpm als een compensatie in de kosten voor automobilisten. Alleen GroenLinks verhoogt de autobelastingen.

OV-budget

De VVD als enige partij die is ‘doorgerekend’ voor een verhoging van het budget voor weginfrastructuur. alle andere partijen verlagen dat budget juist ten faveure van openbaar vervoer en/of (meestal) fiets. GroenLinks en de SP gaan daarbij het verst. Zij verlagen het wegenbudget met respectievelijk 8,8 en 5,75 miljard euro (totaalbedrag tot 2030).

Bij GroenLinks gaat dat gepaard met een forse verhoging van het ov-budget van 11 miljard euro. PvdA en SP investeren respectievelijk 3,3 miljard en 3,45 miljard euro extra in het openbaar vervoer en ChristenUnie 1,82 miljard euro. D66 is de enige partij die het budget voor ov verlaagt, met 0,5 miljard euro.

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en VVD investeren extra in infrastructuur voor lopen en fietsen, al lopen de bedragen uiteen. Bij de VVD gaat het namelijk om 0,08 miljard euro, bij D66 om 0,5 miljard euro, bij ChristenUnie om 0,65 miljard euro en bij GroenLinks en PvdA om 1,15 miljard euro.

130 km/h

Twee partijen opteren voor een aanpassing van de maximumsnelheid. ChristenUnie wil de verhoging naar 130 kilometer per uur op de snelwegen weer ongedaan maken. GroenLinks gaat verder en wil op alle hoofdwegen de snelheden verlagen (bijvoorbeeld naar 80 waar nu 100 geldt) en in de binnensteden naar 30 kilometer per uur.

Klik hier voor de hele analyse van het PBL

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: Planbureau voor de Leefomgeving