‘Beleid werkgever invloed op duurzaam reisgedrag’

maandag 20 februari, 2017

Uit nieuw onderzoek naar het blijvend effect van het Low Car Diet blijkt dat, net als bijvoorbeeld de verschillende spitsmijdenprojecten, veel deelnemers hun reisgedrag structureel hebben aangepast. Maar tegelijkertijd zegt een derde van de deelnemers gestopt te zijn vanwege het beleid van de werkgever.

Het Low Car Diet startte in 2012 als ludieke actie: tien directeuren leverden tien dagen lang de sleutels van hun auto in en kozen tijdens deze dagen andere – duurzame – vervoersopties. Sindsdien is de actie uitgegroeid tot de grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van Nederland met in totaal ruim 200 bedrijven, 200 topbestuurders en zo’n 5000 medewerkers die deelgenomen hebben.

lowcardiet_evaluatie4_2017

De Stichting De Reisbeweging heeft nu onderzocht wat de blijvende effecten zijn van dit autodieet. Ook wordt inzichtelijk wat de beweeggronden zijn van deelnemers hun duurzaam reisgedrag voort te zetten of juist te stoppen.

Twee jaar na deelname zegt 49% van de deelnemers nog steeds anders (duurzamer) te reizen. Dit resulteert o.a. in 23% minder autokilometers, 30% meer OV-kilometers en 40% meer fietskilometers. Het zijn vooral mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

lowcardiet_evaluatie2_2017

Zo’n 30% van de deelnemers die teruggevallen zijn in hun oude reispatroon zegt dit gedaan te hebben omdat de werkgever geen reiskosten vergoed als ze anders reizen dan met de leaseauto. Ook het leasen van een elektrische auto zit er niet in. Het niet kunnen thuiswerken wordt ook soms als reden opgegeven.

Maar ook ‘gemak’ is een reden waarom werknemers hun gedrag uiteindelijk niet aanpassen – men wil de auto niet kwijt. Een kwart van de respondenten die gestopt is, ziet nog teveel nadelen in alternatieve vervoermiddelen zoals ebike of highspeed e-bike: vooral in aanschafkosten of actieradius.

lowcardiet_evaluatie_2017

Overigens blijkt het al dan niet vasthouden van een ander reisgedrag niet afhankelijk te zijn van de soort vergoedingsregeling, stellen de onderzoekers. De verdeling tussen reiskostenvergoeding (73%), leaseregeling (23%) en afzien-leaseregeling (~3%) is vrijwel gelijk voor alle groepen (wel, niet of tijdelijk anders blijven reizen). Daarbij heeft ook een verplicht aantal kilometers in de lease nauwelijks invloed.

lowcardiet_evaluatie3_2017

Klik hier voor de hele evaluatie

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: Low Car Diet, Urgenda