Aftersales ‘clash’ tussen leasemaatschappij en fabrikant op komst?

donderdag 23 februari, 2017

Leasemaatschappijen zijn belangrijke sturende partijen in de aftermarket, maar fabrikanten moeten dan wel de toenemende datastroom, die rechtstreeks vanuit de auto’s komen, delen. Bij Roland Berger ziet men de spanningen tussen beide partijen toenemen; op een bijeenkomst van Automotive Insiders zal dit worden toegelicht.

ai_aftersalesDe moderne auto zit vol met rij-assistentiesystemen en is connected. Telematica maakt dat de auto real time veel informatie deelt over tal van zaken zoals de motorische staat van de auto. Bij toestemming van de berijder kunnen ook gegevens over bijvoorbeeld locatie en rijstijl worden opgeslagen. Deze ontwikkeling maakt dat de fabrikant steeds vaker zelf de markt bewerkt en/of overneemt.

Op de bijeenkomst van 21 maart van Automotive Insiders staat de vraag centraal hoe deze ontwikkeling de rol van de autofabrikant op de aftermarket verandert en wat dat betekent voor andere stakeholders als autodealers, leasemaatschappijen en de universele aftermarket.

Machtsverhoudingen

René Seyger, partner bij Roland Berger, zal een analyse maken van de verhouding autofabrikant en leasemaatschappij. Hij verwacht dat de spanningen zullen toenemen tussen de partijen: enerzijds neemt de inkoopkracht van de leasemaatschappijen steeds meer toe, anderzijds claimen fabrikanten eigenaar te zijn van veel van de data. Is een clash onvermijdelijk en wat betekent dit voor de aftermarket?

ai_aftersales_sprekers

V.l.n.r. René Seyger, Cor Baltus, Arno Onink & Erik Kamps

Een andere spreker is Cor Baltus, behalve CEO van de Partspoint Holding ook lid van het bestuur van Figiefa, de Europese federatie en politieke vertegenwoordiger in Brussel van de onafhankelijke groothandelaren en detaillisten van auto-onderdelen en de bijbehorende reparatieketens. Tussen Acea (autofabrikanten) en Figiefa is in Brussel een heftige discussie gaande over het gebruik en beschikbaar stellen van de door de auto geproduceerde data. Cor geeft inzicht in het standpunt van Figiefa en het belang van de data.

Arno Onink is strategieconsultant en verwacht onder invloed van de steeds autonomere auto ingrijpende verschuivingen in de machtsverhoudingen tussen verzekeraars en autofabrikanten. Arno zal duidelijk maken hoe en waarom die verhouding in de verzekeringsmarkt verandert en wat dat gaat betekenen voor de sturing in de aftermarket.

Nu de autofabrikant alle data centraal verzamelt, is het de vraag of en hoe de dealers en het universele kanaal zelf het initiatief kunnen houden richting klant en prospect. Erik Kamps, CEO van Crossyn, zal in zijn bijdrage aangeven hoe de dealer en het universele kanaal de service aan hun klanten kunnen verbeteren aan de hand van verzamelde, unieke data.

Klik hier voor meer info en inschrijven

Categorie: Evenementen
Labels: Automotive Insiders