Toenemende kritiek op ‘nieuw’ bijtellingsplan

dinsdag 4 november, 2014

Nadat staatssecretaris Wiebes integraal het alternatieve ‘monsterverbond’ plan heeft omarmd, komt er vanuit leaserijders en fleetowners steeds meer kritiek op de koers die lijkt te zijn uitgezet. “De onredelijke uitwerking van de bijtelling blijft”. Of: “hoe melk je de zakelijke melkkoe?”

Klik op de infrographic voor een uitvergroting

Klik op de infrographic voor een uitvergroting

Die laatste ‘vraag’ komt van de Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ). Die stuurde vandaag een open brief naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Bedoeld om te komen met ‘goede vragen’ richting de staatssecretaris aanstaande woensdag als het plan wordt behandeld. Ook bijgesloten de infographic ‘hoe melk je de zakelijke melkkoe?’. Daaruit moet blijken dat een auto van nog geen 20.000 euro de staatskas uiteindelijk 40.000 euro oplevert.

In de brief staan tal van kritiekpunten op het huidige plan. Zo vindt de VAVDZ het onverstandig om alleen voor 2016 ‘lukraak’ bijtellingscategorieën te wijzigen. De milieuvriendelijkheid van auto’s zou bovendien al voldoende zijn verdisconteerd in de catalogusprijs.

Bijtelling pertinent te hoog

Daarnaast is er het pleidooi voor een gestaffelde bijtelling. Dan wordt het daadwerkelijk gebruik van privékilometers belast. Hoe meer privékilometers, hoe meer bijtelling.

Dat laatste is overigens ook de inzet van veel andere partijen, waaronder VNA. Ook Roel Hindriks van Lease Consult stelt dat de huidige basis van de bijtelling niet meer strookt met de werkelijkheid. Ook hij heeft vandaag een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie van Financiën.

Volgens Hindriks is de bijtelling pertinent te hoog, al wordt het door de huidige kortingen enigszins gemaskeerd. “Doordat de fiscale waardering niet afhankelijk is van het gebruik, wordt het maken van privékilometers gestimuleerd. Als je namelijk veel betaald voor het gebruik van de auto, voelt het beter als je er daadwerkelijk ook veel gebruik van maakt.”

Eén netto tarief voor iedereen

De oplossingen volgens Hindriks? Die ligt in ieder geval niet in het geschuif met procentjes. De meest eenvoudige oplossing is dat de bijtelling teruggaat naar 10, 14 en 18% voor respectievelijk elektrisch, PHEV en verbrandingsmotor. Maar dan blijft de prikkel om privékilometers te maken. Hindriks stelt hierbij voor om de 200.000 verklaringen voor niet-privégebruik te schrappen. Dat scheelt de staat inkosten.

Voor meer ‘oplossingen’ download zijn brief aan de politiek

Een derde partij die zich kritisch mengt in de discussie is de Vereniging Nederlandse Fleetowners (deVNF). Voorzitter Martin Lans pleit vooral voor meer eenvoud. Ofwel, een vast bijtellingbedrag; één netto tarief voor iedereen. Waarbij de werkgever verantwoordelijk is voor een duurzaam wagenpark, niet de bestuurder. “De werkgever draagt uiteindelijk de exploitatiekosten. De belangen die nu spelen tussen berijder en werkgever wekken alleen maar wrevel. Daar moet je vanaf. Net als van die gigantische administratieve rompslomp die de huidige bijtellingcategorieën brengt.”

Binnenkort op deVNF.nl meer over de kijk van fleetowners op de bijtellingsplannen.

Categorie: Fiscaal
Labels: Autobrief 2, Lease Consult, VNF, VZR