Nieuwe standaard ‘Slim Laden’ moet tarieven laag houden

maandag 10 november, 2014

Enexis en laadpuntexploitant GreenFlux hebben een standaard ontwikkeld die ‘Slim Laden’ (‘Smart Charging’) mogelijk maakt. Alle partijen die smart charging voor elektrisch vervoer willen gaan aanbieden, kunnen dit gebruiken. Het moet ook zorgen dat de netwerktarieven niet gaan stijgen.

Slim Laden is ontwikkeld om in de nabije toekomst de sterk stijgende elektriciteits-vraag als gevolg van het toegenomen elektrisch vervoer aan te kunnen. Laden kan dan bijvoorbeeld getimed worden waardoor piekbelasting kan worden voorkomen. Vorige week werd bijvoorbeeld door Allego een eerste slimme laadplein geopend onder Amsterdam ArenA.

enexis_slimladenVolgens Enexis is met de standaard een essentiële stap gezet voor een universeel Europees oplaadsysteem en daarmee voor grootschalige uitrol van elektrisch vervoer in Europa. Het nieuwe protocol kan worden gezien als een verlengstuk van het protocol voor laadpalen dat door de Stichting e-laad is ontwikkeld en dat inmiddels op verschillende plaatsen in de wereld wordt gebruikt.

Een casestudy uit 2010 laat zien dat in een straat met 294 huisaansluitingen, waarbij auto’s na elke rit onafhankelijk van elkaar worden opgeladen, de grens van overbelasting van de Enexis-transformator ligt bij 36 e-auto’s. Door Slim Laden ligt die grens tot bij 419 e-auto’s.

Slim Laden zorgt er tevens voor dat er geen grote investeringen nodig zijn in het verzwaren van het elektriciteitsnet, en netwerktarieven niet stijgen door de groei van e-auto’s. Zo blijkt uit onderzoek dat een bedrijf met 150 parkeerplaatsen in 2024 rond de € 1.200 per maand bespaart door Slim Laden, en in 2040 al € 7.900 per maand (kosten € 1.300 in plaats van € 9.200).​

Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: Laadinfrastructuur, Slim Laden