‘Lease heeft belangrijk invloed op bestelautomarkt’

maandag 14 augustus, 2017

Van de jonge bestelauto’s (1 tot 5 jaar oud) is ongeveer de helft een leasebestelauto. De leasemarkt heeft daarmee een belangrijke invloed op de vernieuwing van het wagenpark. En die ‘vernieuwing’ van de bestelautomarkt blijkt de rode draad van het grootschalige onderzoek naar het gebruik van de bestelauto van Topsector Logistiek.

Over de inzet van de ruim 923.000 bestelauto’s in Nederland (1 bestelauto per 9 werkende Nederlanders!) is weinig bekend. Het zijn de werkpaarden van bedrijven en zzp’ers in de Nederlandse economie. Het vervoermiddel is multifunctioneel en flexibel inzetbaar, en is in vergelijking met (kleinere) vrachtwagens en personenauto’s ook nog goedkoop in aanschaf en praktisch in gebruik (B-rijbewijs volstaat). Maar waarvoor al die auto’s nu precies worden ingezet, welke ‘mythes’ nu precies wel en niet waar zijn, daarover bestaat weinig duidelijkheid. Tot nu toe althans, want (uitgebreid) onderzoek van Connekt in opdracht van Topsector Logistiek geeft nu meer inzicht over karakteristieken en gebruik van de bestelauto op dit moment.

Mythe wordt ontkracht

Zo wordt een hoofdstuk gewijd over de mythes rond de bestelauto. Zoals die over de groei van e-commerce (jaarlijks 20 procent) en dat dit heeft geresulteerd in de verdubbeling van het aantal bestelauto’s. Die mythe wordt ontkracht: het sterk groeiende e-commerce heeft gezorgd voor een groei van amper een procent van het gehele bestelautobestand. “Een verdubbeling van E-commerceactiviteiten zal daarom niet leiden tot een exponentiele groei van het aantal geregistreerde bestelauto’s, noch van het aantal gereden kilometers”, aldus de onderzoekers.

Mythes die worden bevestigd zijn onder andere: ‘bestelauto’s worden gemiddeld steeds groter in omvang’ en ‘Milieuzones voor bestelauto’s treffen vooral kleine ondernemers’.

Wat betreft de elektrische bestelauto: het aantal daarvan is de laatste jaren langzaam maar gestaag gegroeid. Er reden op 1 januari 2017 1.628 elektrische bestelauto’s rond in Nederland; drie jaar geleden waren dit er nog 669. De twee belangrijkste typen elektrische bestelauto’s in gebruik zijn de Renault Kangoo Z.E., met 678 exemplaren, en de Nissan E-NV200, met 675 exemplaren. Die hebben samen 83 procent van de markt.

Leasebestelauto’s

Dergelijke nieuwe bestelauto’s blijken overigens steeds vaker een leasebestelauto te zijn. Van de bestelauto’s zit ongeveer 16% (140.000) in de lease. Deze bestelauto’s blijven gemiddeld genomen 4 jaar in de lease en hebben een gemiddelde leeftijd van 2,5 jaar. Op grond hiervan kan worden aangenomen, dat er nauwelijks leasebestelauto’s ouder dan 5 jaar zijn. Dit betekent dat van de bestelauto van 1-5 jaar oud ongeveer de helft een leasebestelauto is. “De leasemarkt heeft daarmee een belangrijke invloed op de vernieuwing van het wagenpark”, aldus het onderzoek.

Enkele andere opmerkelijke conclusies:

  • Bestelauto’s blijven aanzienlijk langer in het wagenpark dan vrachtauto’s en diesel personenauto’s, tot ca. 20 jaar lang. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 9,3 jaar.
  • Het gemiddelde jaarkilometrage neemt af met de leeftijd: nieuwe bestelauto’s rijden gemiddeld ongeveer 35.000 km/jaar, bestelauto’s van 20 jaar oud nog ongeveer 11.000 km/jaar.
  • Meer dan de helft van het aantal bestelwagens (circa 54%) wordt ingezet door bedrijven in de sectoren ‘bouwnijverheid’ en ‘handel’.
  • Circa 11% van de bestelauto’s is niet bij een bedrijf (inschrijving KvK, incl. zzp’ers) geregistreerd.
  • De oudere bestelauto’s zorgen voor een relatief grote bijdrage aan de lucht vervuiling: 8% van de kilometers gereden door bestelauto’s (Euro 0-2) zorgt voor 9% van de NOx en 40% van de fijnstof uitstoot door bestelauto’s.
  • Bestelauto’s zorgen voor circa 14% van de CO2-uitstoot van het Nederlands wagenpark (personen en vracht), en circa 35% van de CO2-uitstoot van logistiek verkeer (inclusief binnenvaart).
  • Tussen Euro 1 en Euro 6 motoren in bestelauto’s zijn NOx-emissies nauwelijks afgenomen, de fijnstofemissies zijn daarentegen wel sterk afgenomen.

Klik hier voor het uitgebreide ‘Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland’ van Topsector Logistiek.

Meer weten over de (inzet van) bestelauto’s. Bezoek dan Bestelauto EXPO op 4 en 5 oktober. Met op beide dagen een congresprogramma, waaronder op 5 oktober een presentatie over de emancipatie van de bestelauto. Binnenkort meer informatie.

Categorie: Bestelauto's / Logistiek
Labels: Bestelauto Expo