Enexis Groep start met autoloze dinsdagen

woensdag 8 november, 2017

Netbeheerder Enexis wil in 2020 op het gebied van mobiliteit 50% minder CO2-uitstoot. Te realiseren op een kostenneutrale wijze. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken introduceert het drie autoloze dinsdagen.

Het ene na het andere energiebedrijf komt met mooie doelstellingen om de uitstoot van hun wagenpark fors te verminderen. Stedin en Essent doen het vooral door in te zetten op elektrische voertuigen. Enexis scherpt haar mobiliteitsbeleid nu aan en introduceert onder andere autoloze dagen.

De resultaten van een autoloze dinsdag bij Enexis (klik om te vergroten)

Drie dinsdagen mag er niet gereden worden bij de netbeheerder; de eerste was op 31 oktober. Er zijn de nodige uitzonderingen op de regel; de bedrijfsbussen ingezet voor reguliere werkzaamheden gingen gewoon op pad. Ondanks deze uitzondering was er een daling van 72% van het autogebruik, zegt Eneis. Een groot gedeelte (40%) heeft thuisgewerkt, ongeveer 20% heeft met het openbaar vervoer gereisd en 15% heeft besloten om de fiets te pakken. Om toch met elkaar in contact te blijven is er massaal gebruik gemaakt van Skype (ruim 19.000 minuten) en de telefoon (ruim 10.000 minuten).

Problemen ontstonden er ook: het hogere percentage thuiswerkers leidde in de ochtend tot een trage verbinding met het bedrijfsnetwerk. Hierdoor moest een aantal medewerkers van de klantenservice alsnog naar kantoor komen. De oorzaak van de trage verbinding wordt onderzocht om deze problemen in de toekomst te voorkomen, aldus Enexis.

Van tankpas naar laadpaal

40.000 kg CO2 bespaard op een autoloze dag

Overigens zet ook Enexis vanaf dit jaar stevig in op elektrisch rijden. Daarvoor werd dit jaar de nieuwe autoregeling ‘van tankpas naar laadpaal’ binnen Enexis Groep van kracht. Nieuwe auto’s mogen maximaal 100 gram CO2/km uitstoten en zodra er meer zuinige auto’s op de markt beschikbaar komen zal deze norm naar beneden bijgesteld worden. Op deze manier wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn er tot nu toe 226 nieuwe auto’s besteld. Daarvan is 25% deels of volledig elektrisch. Het totale nieuw bestelde wagenpark heeft een gemiddelde CO2 uitstoot van 67 CO2 gram/km en is daarmee een halvering ten opzichte van het huidige wagenpark.

Ook wordt ingezet op het voorkomen van reisbewegingen. Er wordt geïnvesteerd in OV-kaarten, vergaderlocaties op gunstige plekken en er komt een uitgebreide (elektrische) fietsregeling met fietsreparatiemogelijkheden op locatie. Om gedragsverandering bij de medewerkers te realiseren worden diverse campagnes georganiseerd, worden medewerkers via hun managers gemotiveerd en wordt er via een persoonlijke CO2-footprint inzicht gegeven in gemaakte keuzes.

Categorie: Autoregeling
Labels: Enexis