Consumentenbond start Autolease-collectief: veiling voor private lease

donderdag 9 november, 2017

Private lease kan en moet beter, stelt de Consumentenbond naar aanleiding van hun nieuwste initiatief op het vlak van private lease: het Autolease-collectief. De bond bundelt hierbij aanvragen en houdt een veiling waarbij alleen ‘de beste’ leasemaatschappijen mee mogen doen.

Consumenten worden overspoeld door private lease aanbiedingen, volgens de Consumentenbond. Terwijl het een ingewikkeld product is

Ook niet-leden kunnen zich aansluiten bij het collectief. Inschrijven verplicht bovendien tot niets, stelt de Consumentenbond. Binnenkort start de eerste veiling waarbij de Consumentenbond alleen leasemaatschappijen uitnodigt met Keurmerk Private Lease. De Bond selecteert in verschillende categorieën auto’s met de duidelijkste voorwaarden en eerlijke prijzen. De leasemaatschappij met het gunstigste aanbod wint de veiling.

Volgens de Consumentbond is dit initiatief ontstaan naar aanleiding van de vele vragen die er van consumenten binnen kwamen over private lease. “Consumenten vinden het een ‘moeilijke’ en vaak niet transparantie markt. Ze worden overspoeld door aanbiedingen. Private lease is een ingewikkeld (financieel) product waarbij het moeilijk is om goed inzicht te krijgen wat je nu precies gaat betalen met al die kleine lettertjes”, aldus een woordvoerder van de Bond.

Keurmerk Private Lease

De Consumentbond ziet problemen ontstaan bijvoorbeeld bij het (voortijdig) opzeggen van een leaseovereenkomst. Of het Keurmerk wat hen betreft niet genoeg waarborg is voor een ‘eerlijk’ contract? “Het Keurmerk biedt wel minimale garanties, maar wij zijn van mening dat het beter kan en moet. We hebben bij de deelnemers aan het Collectief daarom bedongen dat de consument of zijn nabestaanden kosteloos het contract kunnen opzeggen in geval van overlijden (zowel bij de eerste als tweede contractant), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding, ontbinden samenlevingscontract. In het keurmerk is dit alleen mogelijk bij overlijden van de eerste contractant. Afhankelijk van aanbieder bedraagt het eigen risico per schade maximaal 300 euro. Het keurmerk staat een eigen risico van 500 euro toe. Ook hebben we veel aandacht voor de oudere consument. Deze kan ook kiezen voor een contract van maximaal 5.000 km per jaar. Ook een tachtigplusser komt bij ons in aanmerking voor een leaseauto”, aldus de woordvoeder.

3000 aanvragen

De Bond verwacht voor de eerste veiling zeker 3000 aanvragen. Vanwege dit aantal mogen er ook alleen leasemaatschappijen meedoen die al minimaal 1000 private leasecontracten in portefeuille hebben. Zij moeten bovendien per week tussen de 40 en 100 aanvragen aankunnen. De Consumentbond verwacht dat er drie ‘winnaars’ uit de bus komen per autocategorie.

“Het is een blijk van zorgzaamheid dat wij een verdubbeling van de portefeuille van een leasemaatschappij als maatstaf hebben genomen. Dit omdat een maatschappij zich anders kan vergalopperen. Het  imago van de Consumentenbond zou daarnaast ernstig worden geschaad als onze klanten heel lang moeten wachten op contact of afhandeling van het contract doordat de lease maatschappij de grote hoeveelheid aanvragen niet aan kan. Ook is er bewust voor gekozen dat de lease maatschappijen  ervaring hebben met private lease omdat zakelijke contracten wel degelijk een andere tak van sport zijn.”

Categorie: Private lease / Privélease
Labels: Consumentenbond