“Leaseauto integraal onderdeel van gezinsmobiliteit”

donderdag 14 december, 2017

De elektrische auto is onder leaserijders populair, blijkt uit het nieuwste VZR-onderzoek ‘Wat beweegt de zakelijke rijder’. De gemiddelde leaserijder ziet zichzelf ook steeds milieubewuster rijden. Maar dan moet de auto wel voldoen aan hun eisen en de bijtelling moet aantrekkelijk blijven.

Martin Huisman van VZR

Martin Huisman, bestuurslid van VZR, schetst tijdens het VZR Fleet Event afgelopen dinsdag de dilemma’s van de zakelijke rijder. Ruim driekwart ziet zijn huidige leasecontract graag verlengd om de volle vijf jaar te profiteren van de lagere bijtelling. Het uitstelgedrag, ook door andere partijen in de markt geconstateerd, is duidelijk merkbaar. Huisman: “Elektrische auto’s komen vervolgens in beeld. Bijna de helft van de geënquêteerde zakelijke rijders zegt dat de baas elektrisch rijden ook wil faciliteren. Zo’n 36 procent van de werkgevers verbindt daar wel voorwaarden aan. Maar leaserijders willen graag, ook omdat het milieuvriendelijk is. Maar er moeten wel financiële voordelen tegenover staan.”

Huisman benadrukt dat elektrische mobiliteit voor bedrijven en leaserijders nog een hele puzzel is. “Valt er een element uit, dan ziet niemand het meer zitten.” Zo is er het element dat een leaseauto vooral wordt gekozen aan de hand van de gezinssituatie. De auto van de zaak is namelijk een integraal onderdeel van de gezinsmobiliteit, zoals Huisman het omschrijft. Daarmee denkt hij ook dat de downsizing-trend voorbij is. “De gemiddelde zakelijke rijder is tevreden over zijn of haar leaseauto. Die tevredenheid is het afgelopen jaar zelf iets toegenomen. En men geeft ook duidelijk aan niet kleiner te willen rijden”, aldus Huisman.

Afkoopregeling

Privé wordt er gemiddeld 9.300 kilometer gereden met de zakelijke (lease)auto, 400 kilometer meer dan in 2016. Waarbij overigens werkgevers steeds vaker een beperking opleggen – 36 procent van de werkgevers stelt een limiet op het aantal privékilometers tegenover 32 procent in 2016. Maar eventuele sancties bij overschrijding blijven uit. “Bijna niemand die zijn portemonnee moet trekken”, stelt Huisman. Dat laatste geldt vaak wel bij afkoopregeling, daar is doorgaans “veel gedoe” om. Zo’n 47 procent van de VZR-leden heeft een afkoopregeling, ruim 40 procent niet. De rest weet het niet.

Beter scoort de autoregeling: 81 procent van de VZR-leden zegt een autoregeling te hebben. Ook worden er nog veel eigen bijdragen gerekend: 43 procent betaald bij voor een leaseauto. Opmerkelijk is het lage percentage rijders dat gebruik maakt van een mobiliteitsbudget. Amper 5 procent zegt er één te hebben bij zijn werkgever. Huisman: “Als zo’n budget uiteindelijk fiscaal gunstiger uit gaat pakken, dan verwachten we overigens wel een flinke toename van het mobiliteitsbudget.”

VZR heeft voor dit onderzoek ruim 2030 enquêtes verwerkt. Tijdens het Event werden ook de awards uitgereikt voor Beste Leasemaatschappij en werd het TOL-rapport gepubliceerd. Dat laatste leverde de leasebranche een rapportcijfer van 8,1 op, een iets lagere score vergeleken met voorgaande jaren.

Categorie: Autoregeling
Labels: VZR