Whitepaper ‘mobiliteitsdromen’ Utrechtse werkgevers

maandag 12 februari, 2018

ASR, Berenschot, Royal HaskoningDHV, Triodos, Arval, Lomans, en KWS, allen grote Utrechtse werkgevers, delen in de whitepaper Mobiliteit hun ervaringen, aanpak en geven tips om ‘mobiliteitsdromen’ werkelijkheid te maken.

Eerder verscheen het lustrumboek Vijf jaar duurzame mobiliteit. Te downloaden op de website van U15

De bedrijven noemen zichzelf de koplopers binnen de U15, het samenwerkingsverband van grote, Utrechtse werkgevers die duurzame mobiliteit binnen hun organisaties op de kaart zetten. Climate Neutral Group – de CO2-footprintpartner van de club – heeft nu de belangrijkste lessen gebundeld in een white paper.

De meest doeltreffende maatregelen zijn het meest rigoureus, stelt het onderzoek. Bijvoorbeeld door andere mogelijkheden van vervoer aan te bieden in combinatie met een aanpassing in het parkeerbeleid, waardoor je medewerkers die dichtbij wonen beperkt om met de auto te komen. Je biedt hen aantrekkelijke en betaalde alternatieven.

Overige veel getroffen maatregelen zijn:

  • Aanpassingen in het wagenpark: vaststellen van een CO2 plafond, toevoegen van elektrische dienstauto’s, inzet van deelauto’s.
  • Aanpassen leaseregeling: kortere leasecontracten, mobiliteitsbudget, de criteria aanpassen of medewerkers wel of geen recht hebben op een leaseauto, privékilometers begrenzen.
  • Aanbieden van mobiliteitskaarten, zoals NS Business Card. Eventueel in combinatie met een leaseauto.
  • Fiets stimuleren: aanbieden van e-bikes, subsidiëren/bekostigen van e-bike en medewerkersvergoedingen voor fietsgebruik.
  • Het stimuleren van zuinig rijgedrag: brandstofverbruik monitoren, medewerkers coachen om zuinig te rijden en die eventueel koppelen aan een financiële prikkel.
  • Vergroten bewustzijn door bijvoorbeeld workshops en communicatiecampagnes.

Niet succesvol

Resultaten van maatregelen zijn pas duidelijk zichtbaar als ze gemonitord worden, benadrukt CNG. Diverse maatregelen die door koplopers zijn toegepast, bleken niet succesvol. Voorbeelden daarvan zijn: ‘random’ medewerkers aan elkaar koppelen om te gaan carpoolen, autodelen van geparkeerde leaseauto’s zonder achterliggend boekingssysteem (en de garantie dat je collega op tijd terug is), het toevoegen van ‘zuinige’ auto’s in het wagenpark zonder te monitoren op het werkelijke verbruik en het zonder toelichting neerzetten van elektrische deelauto’s.

Download hier de whitepaper en lees meer over de conclusies

Categorie: Mobiliteit / Smart Mobility
Labels: U15