Primeur met opladen via ‘duurzaam ecosysteem’

dinsdag 13 februari, 2018

In het centrum van Emmen start een pilot met vijf openbare laadpalen die gebruik maken van zonnepanelen in combinatie met een batterij van 50 kW als opslag. Daardoor kunnen auto’s ook worden opgeladen met zonne-energie als de zon niet schijnt.

Voor deze pilot werken diverse partijen samen in een consortium: Ecotap, ElaadNL, Enexis Netbeheer, Fudura, Gemeente Emmen, General Electric/Jean Mueller, Hybrid Energy, Indutecc, Q-Park en Wildlands. Op het parkeerterrein van Wildlands zijn er vijf laadpalen geplaatst, waarop in totaal tien elektrische auto’s tegelijk kunnen laden. Deze worden in eerste instantie opgeladen via opgewekte zonne-energie van de zonnepanelen op het gebouw op de parkeerplaats. Als de opgewekte energie niet gebruikt wordt, wordt deze opgeslagen in een batterij van 50 kW. Doordat de energie lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt wordt ontstaat er een duurzaam ecosysteem

Volgens het consortium is het voor het eerst in Nederland dat deze combinatie van technieken in de openbare ruimte wordt toegepast. Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een blauwdruk voor een dergelijk ecosysteem dat op grote schaal toegepast kan worden.

Mocht er overigens onverhoopt toch onvoldoende zonne-energie beschikbaar zijn, wordt de energie geleverd via het net.

Categorie: Laadinfrastructuur
Labels: Ecotap, ElaadNL, Enexis