“Leasebranche te gemakkelijk mee in negatief diesel-sentiment”

maandag 12 maart, 2018

Volgens diverse branche-experts, bijeengeroepen voor een brainstormsessie van autoveiler BCA, gaat BOVAG, RAI Vereniging en VNA te gemakkelijk mee in het negatief sentiment rond diesels. De zaak ligt genuanceerder, diesels zullen voorlopig een belangrijke rol blijven spelen.

BCA, de grootste veiling van personen- en bedrijfswagens van Nederland, ziet zichzelf als barometer van de autobranche. Dat was reden voor algemeen directeur Iede Aukema om een brainstormsessie te beleggen met een aantal experts van leasemaatschappijen, dealerholdings, importeurs en occasionexporteurs over de toekomst van de personenauto met dieselmotor.

Een van de conclusies van dit panel: “De berichtgeving, met name in landelijke dagbladen en journaals over diesels, is gekleurd en zou nuances kunnen gebruiken. Het sentiment dat de dieselauto mede verantwoordelijk is voor luchtvervuiling in de binnensteden klopt natuurlijk, maar nergens is te lezen dat het aantal écht vervuilende diesels, dat wil zeggen de Euro 4-norm of lager, eigenlijk klein is.”

Aantrekkelijk

Opmerkelijk noemt het panel ook dat de gebruikte personenauto met dieselmotor op de particuliere markt de afgelopen twee tot drie jaar goed verkocht, waar een lichte afname te bespeuren is bij de verkoop van nieuwe auto’s. “We zien dat de restwaarde van een gebruikte diesel ten opzichte van een benzineauto wat gedaald is. Door die lagere aanschafprijs is het bij een lager jaarkilometrage aantrekkelijk diesel te gaan rijden. Wellicht ook omdat elektrisch rijden slechts voor een hele kleine groep een serieus alternatief is.”

Dat de restwaarde van gebruikte diesels de komende jaren zal dalen, is iets waar de experts het over eens zijn. Met name de export naar de traditionele markten zoals Duitsland en de Oostbloklanden zal afnemen. BCA onderzoekt daarom de mogelijkheden om diesels naar andere landen te exporteren. Aukema: “Elke gebruikte auto zal uiteindelijk verkocht worden, er ontstaat immers vanzelf een balans tussen vraag en aanbod.”

Achteraf ingebouwde uitlaatgasbehandeling

Een laatste ontwikkeling waar de branche-experts met grote belangstelling naar kijken, is de mogelijkheid oudere diesels te voorzien van een achteraf ingebouwde uitlaatgasbehandeling. In Duitsland wordt daarmee al geëxperimenteerd en zijn diverse gebruikte auto’s succesvol van zo’n systeem voorzien. Hierdoor valt de auto in een schonere emissieklasse en zijn bijvoorbeeld stadscentra geen gesloten gebied meer.

Kortom, de personenauto met dieselmotor zal voorlopig een belangrijke rol blijven spelen in het Nederlandse wagenpark, ondanks overheidsbeleid. Nuancering is op zijn plaats, en daar zien de experts een rol weggelegd voor de brancheverenigingen BOVAG, VNA en RAI Vereniging. “Die gaan ons inziens te makkelijk mee in dat negatieve sentiment, terwijl hun taak zou moeten zijn om dat gekleurde beeld in de media te nuanceren.”

Categorie: Omslagpunt / brandstof
Labels: BCA Autoveiling