Duurzame mobiliteit: leaserijder wil, werkgever blijft achter

donderdag 3 mei, 2018

Van de Nederlandse leaserijders is 51 procent bereid meer te betalen als hun werkgever duurzame oplossingen voor mobiliteit biedt, zoals elektrische vervoermiddelen. Maar organisaties lopen op dit gebied een stap achter: 55 procent heeft niet eens een mobiliteitsplan.

Stijn Otten, directeur Innovatielab Business Lease

Het een en ander blijkt uit benchmarkonderzoek van Business Lease Nederland onder 700 wagenparkbeheerders en leaserijders. Mobiliteit staat bij organisaties op de zesde plaats van prioriteiten op het gebied van duurzaamheid. De ingewikkelde invoering, angst voor ontevreden werknemers en de bijkomende kosten worden aangedragen als argumenten. Om een elektrisch wagenpark in de toekomst te realiseren, vinden organisaties een fiscale stimulans vanuit de overheid dan ook noodzakelijk.

Ondanks alle kansen en ontwikkelingen binnen duurzame, zakelijke mobiliteit, heeft ruim de helft van de organisaties vooralsnog helemaal geen mobiliteitsplan. Mogelijkheden zoals het mobiliteitsbudget en een mobiliteitskaart worden nog nauwelijks ingezet. Bij organisaties die dit wel hebben, is 58 procent ontevreden over het effect daarvan. Stijn Otten, directeur Innovatielab Business Lease: “Bijna driekwart van de ondervraagde wagenparkbeheerders heeft behoefte aan bewijslast uit de markt. Wat levert duurzame en slimme mobiliteit nu daadwerkelijk op? Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers ervoor open staan. Echter blijft het voor werkgevers lastig te bepalen welke mobiliteitsoplossingen bij de organisatie passen.”

Volledig elektrisch wagenpark

Business Lease heeft voor dit laatste NeedScan ontwikkeld, waarmee de behoeften en doelstellingen in kaart worden gebracht en omgezet naar een concreet mobiliteitsadvies. Dat kan uiteenlopen van mobiliteitspassen tot fietsen en van auto’s tot telematica-oplossingen.

Ander opmerkelijke uitkomst van de benchmark: 88 procent van de wagenparkverantwoordelijken vindt het behalen van een volledig elektrisch wagenpark binnen vijf jaar niet realistisch. Momenteel biedt 20 procent van de werkgevers wel elektrisch vervoer, toch rijdt slechts 1 procent van de Nederlandse leaserijders daadwerkelijk in een volledig elektrische auto. “Overduidelijk worstelen organisaties met duurzame mobiliteit. Maar een duurzamer wagenpark – bijvoorbeeld door de inzet van elektrische auto’s – draagt ook rechtstreeks bij aan het verminderen van CO2-voetafdruk. Daarnaast zien we dat de zakelijke rijder de volledige elektrische auto steeds meer beschouwt als een interessant alternatief. Quick wins dus, om enerzijds je organisatie te verduurzamen en anderzijds aantrekkelijk te zijn als werkgever”, aldus Otten.

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: Business Lease