Kogel door de kerk: één kwaliteitsnorm voor schadeherstel

donderdag 3 mei, 2018

Het is al jaren onderwerp van debat, maar nu komt er definitief op 1 oktober een einde aan de situatie dat er in autoschadeherstel twee kwaliteitsnormen worden gehanteerd. BOVAG en Focwa hebben, op aandringen van het Verbond van Verzekeraars en de VNA, overeenstemming bereikt om een nieuwe branchebrede norm te gaan gebruiken.

Een leasemaatschappij hoeft na 1 oktober dus geen keuze meer te maken voor de te hanteren reparatiemethodiek en/of de kwaliteit van de vervangen onderdelen, schrijft de VNA op haar website. Er komt een nieuwe branchebrede norm. Hierdoor ontstaat er in de schadeherstelsector een gelijk speelveld en is de noodzakelijke kwaliteitsborging en veiligheid voor consumenten en opdrachtgevers gegarandeerd.

De nieuwe branchebrede norm wordt ondergebracht in een nog op te richten stichting met een bestuur (BOVAG en Focwa), een College van Deskundigen (o.a. Verbond van Verzekeraars en VNA) en een Klankbordgroep (met marktpartijen zoals schadeherstellers, leasemaatschappijen en certificerende instellingen).

Categorie: Schadeherstel / ROB
Labels: BOVAG, FOCWA, VNA