ALD Automotive laat leaserijder zelf inspectie doen

vrijdag 11 mei, 2018

ALD Automotive is een proef gestart met de Auto Zelfscan app van AVN Remarketing (Autoinspectie.nl). Daarmee doet de (private) leaserijder zelf zijn auto-inspectie aan het einde van een leasecontract. Hierdoor weten zij direct wat de mogelijke financiële consequenties zijn.

De pilot is gestart met 50 private leaserijders van ALD Automotive. De leasemaatschappij wil met deze manier van inspecteren leaserijders meer transparantie bieden. Want vaak wordt de auto achtergelaten bij de dealer en is het verdere traject van afhandeling en inname niet duidelijk, stelt Frank Alofs, Operations Director bij ALD Automotive. “Je kunt bij de inspectie aanwezig zijn, maar dat is niet voor iedere leaserijder mogelijk. De pre-inspectie met de zelfscan maakt deze informatie voor de leaserijder alvast inzichtelijk en hij of zij zal dus minder snel voor verrassingen staan”.

ALD Automotive richt zich met de proef in eerste instantie op private leaserijders, omdat er juist bij deze groep veel vragen zijn over de inlevering. De applicatie is eenvoudig in het gebruik en een volledige inspectie neemt 10 tot 15 minuten in beslag. De leaserijder maakt vanuit meerdere hoeken met zijn mobiele telefoon foto’s van de auto (interieur en exterieur). Met behulp van voorbeeldfoto’s van soorten schade kan direct bepaald worden of een schade acceptabel is en krijgt de leaserijder zelfs een indicatie van het eigen risico.

Categorie: Remarketing
Labels: ALD Automotive