Datum WLTP-BPM-tabel wordt niet gehaald

donderdag 17 mei, 2018

Op 1 januari 2019 zou de nieuwe WLTP-BPM-tabel van kracht worden. Die datum wordt niet gehaald, zo heeft de staatssecretaris van Financiën bevestigd, schrijft Friesland Lease. Financiën beschikt nog over onvoldoende WLTP-waarnemingen om een nieuwe BPM-tabel te kunnen maken.

Uit de whitepaper van Arval waarin het onder andere de gevolgen schetst van WLTP voor bijvoorbeeld de autoregeling met een CO2-grens. Klik om te downloaden

TNO heeft de opdracht gekregen om de simulaties uit te voeren, die moeten leiden tot een op WLTP-waarden gebaseerde BPM-tabel. Deze tabel moet, onder aanname dat de overige omstandigheden gelijk blijven, dezelfde opbrengst genereren als de huidige BPM-tabel. Maar, een en ander moet budgetneutraal verlopen. Bij de simulaties zal TNO een flink aantal aannames moeten meerekenen over het in de nabije toekomst aan te schaffen wagenpark. Een flinke klus.

Timing nieuwe BPM-tabel

De planning is nu dat TNO februari volgend jaar haar advies bij het ministerie van Financiën inlevert. Na akkoord van het departement en de ministerraad moeten ook respectievelijk de Tweede en de Eerste Kamer hun zegen nog geven.

De VNA dringt bij het ministerie aan op 6 maanden implementatietijd vanaf het moment dat de nieuwe tabel bekend is. Dan kunnen leasemaatschappijen zich met hun klanten voorbereiden, aangezien de gewijzigde tabel ook consequenties kan hebben voor de autoregeling van de klant. Overigens heeft de Belastingdienst ook zes maanden nodig.

Het is nog onbekend wanneer de nieuwe tabel van kracht wordt, maar het is al met al redelijk om aan te nemen dat dit niet vóór de zomer van 2019 wordt. Bijkomend voordeel van dit alles is dat de informatieproviders en fabrikanten/importeurs nu meer tijd hebben om te werken aan een optimale oplossing voor (bulk-)calculaties van leasemaatschappijen.

1 januari 2020

Het terugrekenen van WLTP naar NEDC2 blijkt gemiddeld iets hogere CO2-waarden op te leveren. Als gevolg daarvan stijgt de gemiddelde BPM licht. Ook dringt de VNA, samen met Bovag en RAI Vereniging, bij Financiën aan op een tussentijdse correctie van de BPM-tarieven met een vast percentage en deze zo snel mogelijk door te voeren, bij voorkeur per 1 september 2018.

De hoogste prioriteit van de VNA is nu het verkrijgen van een datum waarop de WLTP-BPM-tabel van kracht wordt met daarbij rekening houdend met de benodigde implementatieperiode van 6 maanden (bekendmaking -ingangsdatum). Als het aan de VNA ligt zou 1 januari 2020 een goede datum kunnen zijn.

Categorie: Fiscaal
Labels: WLTP