Aon: Nederland loopt onnodig achter bij adoptie ADAS

woensdag 13 juni, 2018

Aon organiseert vandaag een tweede ‘platoontest’ om aandacht te vragen voor het belang van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zoals Adaptive Cruise Control, autonome remsystemen, Blind Spot detection en Lane Keeping Assist Systems. Want de markt loopt ‘onnodig achter’.

Volgens de verzekeringsmakelaar realiseren autodealerbedrijven, verzekeraars, werkgevers en leasemaatschappijen zich onvoldoende wat het effect van veiligheidssoftware in auto’s is op de verkeersveiligheid en (auto)mobiliteitskosten. Slechts 4% van het Nederlandse wagenpark – dat in totaal ruim 8 miljoen personenauto’s telt – is nu naar schatting uitgerust met ADAS.

Niet toegestaan maar wel mogelijk: rijden zonder handen

Uit Amerikaans onderzoek (Insurance Institute for Highway Safety) naar verzekeringsclaims en verkeersongevallendata blijkt dat de combinatie van ‘Forward Collision Warning’ en Autonomous Emergency Breaking (AEB) voor 56% minder kop-staartbotsingen met letsel leidt. Bij gebruik van ‘Blind Spot Detection’ neemt het aantal verkeersongevallen met letsel op de snelweg met bijna een kwart (23%) af. In Nederland zou de doorstroming overigens verbeteren bij gebruik van ADAS: als één op de tien voertuigen Adaptive Cruise Control veilig gebruikt zou dat al 30% minder files opleveren.

Arbeidsongeschikt

Een grootschalige toepassing van ADAS zou ook veel schade voorkomen voor verzekeraars en werkgevers. Volgens Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon, zien die laatste hun mobiliteitskosten nog jaarlijks stijgen als gevolg van hogere (auto)verzekeringspremies en aanzienlijke kosten door de uitval van medewerkers als gevolg van (ernstige) verkeersongevallen. “Als zo’n werknemer na twee jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, blijft de werkgever nog maximaal tien jaar financieel voor hem of haar verantwoordelijk. De totale kosten kunnen dan oplopen tot meer dan 200.000 euro, mede afhankelijk van het salaris van de betrokken werknemer.”

Van der Meer vindt dat de auto-industrie het eerst aan zet is om bestuurders zorgvuldig te informeren over ADAS. “Automobilisten voelen zich nog teveel testrijder als ze met dit soort systemen de weg op gaan. Deskundige voorlichting ontbreekt vaak. Pas wanneer auto’s standaard voorzien zijn van veiligheidsfuncties zoals autonoom remmen en rijbaanwisseling zullen bestuurders erop leren vertrouwen. In combinatie met een comfortfunctie zoals Adaptive Cruise Control zal de bestuurder ook veiliger gaan rijden. Uiteindelijk moeten deze functies net zo vanzelfsprekend worden als gordels en ABS.”

Rondetafeldiscussie

Om het nut van ADAS te tonen en de toepassing ervan net zo vanzelfsprekend te maken als gordels en ABS, rijdt een konvooi van zes semi-zelfrijdende auto’s vandaag op woensdag 13 juni over de openbare weg van Groningen via Helmond naar Rotterdam. Tussendoor wordt nog de Johan Cruijff Arena bezocht voor een demonstratie van autonoom parkeren. Ook wordt er gestopt in Helmond voor een rondetafeldiscussie op de Automotive Campus om een publiek-/private dialoog te starten over de effecten van ADAS op de verkeersveiligheid. Het konvooi is ‘connected’ waardoor opkomend verkeer via Flitsmeister, Waze en de ANWB verkeersinformatie nauwkeurig wordt geïnformeerd.

De test is een vervolg op een eerdere ‘Nationale Platoontest’ op de openbare weg in maart 2016. Bijna zestig voertuigen reden destijds achter elkaar met behulp van onder meer Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assist System.

Categorie: Verkeersveiligheid / Training
Labels: Aon