Autobrief II geëvalueerd: minder marktverstoring

maandag 9 juli, 2018

Nog net voor het zomerreces heeft staatssecretaris van Financiën Menno Snel de evaluatie van de maatregelen uit Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd, meldt AMD Automotive Fiscalisten. Eind van dit jaar gaat Snel aan de slag met de plannen voor na 2020.

De huidige Autobrief II bevat maatregelen tot 2020. Maatregelen die volgens de staatssecretaris goed hebben uitgepakt. Het heeft geleid tot meer stabiele belastinggrondslagen en vooral in de bijtelling tot minder marktverstoring en minder complexiteit, aldus de evaluatie.Tegelijkertijd biedt de fiscale stimulering een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar emissievrij rijden. De maximering van het bijtellingsvoordeel op EV’s boven de 50.000 euro, de zogenaamde Tesla-taks die per 2019 ingaat voor nieuwe situaties, draagt volgens Snel bij aan het voorkomen van overstimulering.

Al met al ziet de staatssecretaris geen noodzaak om op korte termijn bij te sturen. Hij merkt daar wel bij op dat de ervaring van de afgelopen jaren leert “dat het verstandig is om een vinger aan de pols te houden”. Door technologische ontwikkelingen in de automarkt en veranderende consumentenvoorkeuren kunnen de belastingopbrengsten of milieu- en klimaatdoelstellingen immers in relatief korte tijd onder druk komen te staan. Hij wil de ontwikkelingen de komende jaren daarom scherp blijven monitoren.

Medio 2019

Op de lange termijn vindt het kabinet het belangrijk om een volgende stap te zetten in de transitie naar emissievrij rijden. Met zorgvuldig gekozen maatregelen kan de fiscaliteit een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van deze transitie. Aan de hand van de ambities uit het regeerakkoord en de toekomstige afspraken uit het klimaatakkoord gaat Snel daarom eind 2018 aan de slag met het vormen van een visie op het stelsel van autobelastingen voor na 2020. Hij wil de Tweede Kamer daarover medio 2019 informeren.

Een ander belangrijk onderwerp is de introductie van de nieuwe WLTP-testmethode voor het meten van de CO2-uitstoot van personenauto’s en de gevolgen daarvan voor de BPM. Het gaat volgens Snel om “een zeer complexe opgave waarbij zorgvuldigheid geboden is”. TNO heeft in een eerste rapport de complexiteit uiteengezet en zal in september 2018 een rapport opleveren met de eerste data-analyses van de CO2-uitstoot van WLTP-auto’s. Na de zomer wil Snel dan de Tweede Kamer verder informeren over het proces van de implementatie van de WLTP in de BPM.

Categorie: Fiscaal
Labels: AMD Automotive fiscalisten, Autobrief 2