BOVAG en VNA willen af van ‘budgetneutrale’ berekeningen

donderdag 12 juli, 2018

Zowel BOVAG als VNA willen budget voor bijvoorbeeld de stimulering van elektrische mobiliteit buiten de autobelasting halen. “Als je de opkomst van elektrische auto’s wilt versnellen door subsidie, dan moet dat niet over de rug van andere automobilisten gebeuren.”

BOVAG en VNA zijn deelnemers aan de sectortafel Mobiliteit die gisteren met de andere ‘tafels’ de eerste hoofdlijnen hebben gepresenteerd voor het Klimaatakkoord aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De visie vanuit de mobiliteitstafel is, volgens de VNA, groots en ambitieus: mobiliteit moet in 2050 voor iedereen betaalbaar, toegankelijk én klimaatneutraal zijn.

Volgens VNA-directeur Renate Hemerik is een gemeenschappelijk vergezicht nodig. De partijen zien bovendien voldoende kansen en mogelijkheden om de minimaal benodigde CO2-reductie met 7,3 Mton in 2030 terug te dringen. De VNA ziet wel een belangrijke voorwaarde voor deze grote ambitie. Hemerik: “We moeten afstappen van het huidige principe dat de financiële dekking alleen in het autodomein gevonden moet worden. Dat betekent in de ogen van de VNA bijvoorbeeld dat de stimulering van elektrische auto’s niet per se bekostigd hoeft te worden door hogere belastingopbrengsten op andere auto’s. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.”

Over de rug van anderen

Ook Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG, meent dat voor een doorbraak belangrijk is dat het kabinet de Mobiliteitstafel de ruimte gunt om in elk geval een deel van de kosten van de maatregelen buiten de autobelastingen te mogen neerleggen. “Anders gezegd: als je de opkomst van elektrische auto’s wil versnellen door subsidie, dan moet dat niet over de rug van andere automobilisten gebeuren. Mobiliteit is nu eenmaal al een van de zwaarst belaste sectoren in Nederland.”

Daarnaast wil de voorzitter waken voor stimulerende maatregelen die de markt in Nederland ernstig verstoren, zoals het oude bijstellingssysteem heeft gedaan. De grootste en verreweg meest kosteneffectieve winst voor het klimaat wordt geboekt met Europees bronbeleid – oftewel strengere normen voor de fabrikanten. Eckhardt: “De Europese normen voor 2025 en 2030 liggen nog niet vast. Laten we daar vooral ook ambitieus op inzetten als Nederland. Daar ligt een enorme kans. Alle andere, nationale maatregelen, zullen per definitie meer pijn doen en minder opleveren.”

Na de zomer worden de kaders verder uitgewerkt. Hemerik: “Er wordt verkend hoe we het Klimaatakkoord daadwerkelijk invulling kunnen geven. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op integrale mobiliteit met fors meer elektrische auto’s, meer gebruik van de fiets, het stimuleren van openbaar vervoer, MaaS en de inzet van schone (bio)brandstoffen. Ook de bijdrage van zakelijk rijden komt aan bod.”

Categorie: Fiscaal
Labels: BOVAG, VNA