Fleet Support: kilometervergoeding voor fietsers moet omhoog

vrijdag 13 juli, 2018

Het is niet meer van deze tijd om fietsers dezelfde belastingvrije kilometervergoeding (0,19 cent per kilometer) te geven als automobilisten, stelt Fleet Support. Zij pleiten, samen met enkele corporate klanten, voor een verruiming van dit bedrag voor fietsers en andere milieuvriendelijke alternatieven.

Vorige maand liet het kabinet weten 100 miljoen euro uit te trekken voor fietsroutes en fietsstallingen, met de bedoeling nog deze kabinetsperiode 200.000 zakelijke rijders uit de auto te halen en op de fiets te krijgen. Maar, faciliteren alleen is niet genoeg om een verandering in gang te zetten, zegt Fleet Support.

Ook enkele corporate klanten van de mobiliteitsconsultant sluiten zich bij die mening aan, zo bleek uit een rondvraag. Er is bereidheid om de vergoeding voor woon-werkverkeer te verhogen als deze belastingvrij zou zijn en een positieve impact zou hebben op duurzaamheidsdoelstellingen en de CO2- prestatieladder. Deze verhoging zou dan ook (deels) kunnen gelden voor andere milieuvriendelijker alternatieven dan de reguliere auto. Zoals de elektrische of hybride auto, carpoolen, het OV of de (elektrische) fiets.

Siemens Nederland

Een van die klanten van Fleet Support is Siemens Nederland. Dat ziet in het huidige beleid al dat medewerkers bij het maken van (duurzame) keuzes gestimuleerd worden door financiële prikkels. Volgens Edwin van Dusseldorp, Finance Project Manager van Siemens Nederland, levert dit een positieve bijdrage op de duurzaamheidsdoelstellingen. “Indien de overheid een hogere belastingvrije vergoeding zou toestaan op duurzaam reizen zou dit een mooie stimulans kunnen zijn om bijvoorbeeld met de fiets naar het werk te gaan.”

Eugène Krabbenborg, Algemeen Directeur Fleet Support, benadrukt dat dankzij de technologische mogelijkheden het registreren van de vervoersvorm vandaag de dag geen uitdaging meer is. “Met de juiste tooling en modern beleid is het mogelijk om een variabele belastingvrije voet voor woon-werkverkeer in te zetten, om zo werknemers te stimuleren een bewuste keuze te maken.”

Overigens heeft het Kabinet eerder laten weten te komen met een vereenvoudiging van de bijtellingsregels van de fiets van de zaak. Die regeling wordt waarschijnlijk op Prinsjesdag bekend gemaakt.

FleetSupport beheert een vloot van 42.000 leasecontracten van voornamelijk bedrijven in onder andere de energiesector, chemie, finance, consultancy, telecom, ict en gezondheidszorg.

Categorie: Fiets / e-bike
Labels: Fleet Support