VZR: klachten afkoopsommen lopen ‘spuigaten uit’

donderdag 23 augustus, 2018

VZR constateert in het afgelopen halfjaar een toename in klachten over autoregelingen van 25%. Vooral de hoge afkoopsom (soms wel 10.000 euro) bij wisseling van baan zet veel kwaad bloed. Volgens VZR-voorzitter Jan van Delft loopt het de spuigaten uit.

Die doorgaans gepeperde afkoopsom wordt door de werkgever vaak zonder pardon aan de vertrekkende werknemer doorgeschoven. VZR vindt dat werkgevers een zorgplicht hebben om de auto eerst een andere bestemming binnen het bedrijf te geven en de eventuele afkoopsom zo goed mogelijk uit te onderhandelen met de leasemaatschappij. Verder moet het schadebedrag van het vroegtijdig inleveren wel realistisch zijn en mag de werkgever geen BTW doorberekenen.

Uit onderzoek van VZR blijkt dat 81% van alle werknemers met een ‘auto van de baas’ hiervoor een autoregeling getekend heeft, waarin de richtlijnen staan voor het gebruik van de zakenauto. In bijna de helft (47%) van alle autoregelingen is er sprake van een afkoopregeling bij het voortijdig beëindigen van het dienstverband. Dit was vroeger met name het geval bij auto’s die ‘boven budget’ waren, echter, steeds vaker betreft dit ook de reguliere leaseauto.

Vorig jaar berichtte VZR al over hoge afkoopsommen. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt nemen de problemen nu in volume toe. Het overstappen naar een andere werkgever en het daarbij behorende afkopen van het leasecontract zorgt voor extra kopzorgen bij de zakelijke rijder, zegt Jan van Delft, voorzitter VZR hierover. “VZR ontving het laatste half jaar vier keer zoveel vragen over afkoopsommen! Wij zijn continu bezig met het narekenen van afkoopsommen en het uitvoeren van second opinions, dit loopt de spuigaten uit. Het is zaak dat werkgevers hun verantwoording nemen en het er niet op aan laten komen.”

Categorie: Autoregeling
Labels: VZR